Geronimohoorspelen nieuws / Over de site / Geronimo hoorspelen gastenboek

Geronimo hoorspelen gastenboek

Afbeelding Geronimohoorspelen gastenboek

Welkom bij het Geronimo hoorspelen gastenboek.

Augustus 2010 werd ik gedwongen m’n eerste gastenboek te sluiten vanwege de hoeveelheid spam. Het nadeel van m’n tweede gastenboek was de reclame en de spam-protectie door middel van Captcha. Vandaar dat ik de twee gastenboeken heb samengevoegd tot een nieuw gastenboek. Uw inbreng gaat terug tot de begindagen van Geronimo hoorspelen in 2005.

Onderaan de pagina is het mogelijk een reactie achter te laten.

Reacties worden zeer gewaardeerd!


453 reacties:

 1. JB

  23 nov 2015 om 23:45

  6h ]
  – “Wat zien wij over het hoofd mister Mac Clelland” doorbrak Lawrence de impasse, “..Wat ziet u in dit document wat wij niet zien”
  – “Mag ik juffrouw Beatrice?..okay dank u!” hervatte de speurder;
  – “Wel, kennelijk ontgaat iedereen het kleine cirkeltje precies in het midden onderaan het document met daarin het getal 1”
  – “Natuurlijk zien we dat” schoot Lawrence in de lach, “..gewoon het pagina nummer 1 van wat mogelijk eens uit meerdere pagina’s bestond, niets bijzonders”
  – “Ben ik niet met u eens mr Lawrence. Ik ben zo vrij geweest om het vaandel verder te inspecteren tussen het dubbele doek, maar geen meerdere pagina’s of biljetten of wat ook aanwezig daarin”
  – “Uw conclusie? grapte Lawrence uitdagend
  – “Het getal 1 in het cirkeltje wekt wel een eerste indruk het begin van een pagina nummering te zijn omdat het precies in het midden onder staat, maar nauwkeuriger beredeneerd geeft het iets aan aan de Zuidzijde van de plattegrond. Mijns inziens, het cirkeltje is de volle maan in haar nachtelijke baan ,bij een exacte stand om 1uur s’nachts!”

  Beatrice, Lawrence en Millner keken als met stomheid geslagen de oude Mac Clelland aan , en het leek of ook de harde wind en de aanstormende golven zich even geschrokken inhielden rondom dodenhuis, alsof de elementen een geheim ontfutselt werd.

  einde van de 6de episode

 2. JB

  23 nov 2015 om 22:54

  6g ]
  Millner gaf het document maar weer terug aan Carl Lawrence die het meteen ook doorschoof terug naar Beatrice; -” Tja ..Jij bent de oudste wijze familietelg dus alsjeblieft”
  – “Wat moet ik hiermee ..? Kan ik uw vondst weggooien meneer de huurder?”
  – “Dat moet u zelf weten juffrouw Beatrice” antwoorde Mac Clelland,” ..maar ik zou er toch eerst nog even goed over nadenken als ik u was”
  – “Hoezo dat?! Weet u dan iets met deze verlopen rebus te beginnen?”
  – “Ik kan in ieder geval zeggen dat u allen kennelijk een detail volkomen over het hoofd ziet dat zeer van belang kan zijn. Ik ben bereid pro deo u mijn visie hierop te geven uitsluitend in uw belang, en mogelijk mede kan helpen om de vreemdsoortige gebeurtenissen hier voorgevallen op te helderen”
  – “Hoe weet je daar van? Wat heb je bekokstoofd met die vorige huurder?!” viel Beatrice achterdochtig uit
  – “Mevrouw Beatrice ter zake alstublieft! Wilt u dat ik u van dienst ben en mijn visie hierop geef of niet?”..

 3. JB

  19 nov 2015 om 21:15

  6f ]
  .. Carl Lawrence bekeek veel aandachtiger dan Beatrice de toch wel bijzondere ontdekking van Mac Clelland en gaf het toen door aan huisbutler Millner die het document met zijn typisch ernstige gezichts uitdrukking, de mondhoeken samengetrokken wat naar beneden, beoordeelde
  – “Hmm ,mijn inziens is het een plattegrondje van dit huis met de vier torens, met aangegeven het Noorden,..de kust,..en een aangegeven kruis op de Noordwest toren ,maar verder kan ik er geen wijs uit ” ..

 4. JB

  15 nov 2015 om 21:58

  6e ]
  – “Aangezien ik hier alleen maar als eenvoudige huurder vertoef voel ik mij verplicht u als naar ik aanneem oudste rechthebbende in dit huis deze ontdekking te overhandigen juffrouw Beatrice ,alstublieft!” loste Mac Clelland het vraagstuk voor het moment handig voor zichzelf op.
  Beatrice pakte het documentje aan en ging nu eveneens langzaam aan de tafel zitten terwijl ze het goed bekeek, maar wel gedistangeerd met een plaats ruimte vanaf Carl Lawrence die dat echter wel best vond.
  Vervolgens haalde ze de schouders op en gaf het nu door aan Lawrence. -“Misschien weet jij raad met dit half vergane vodje papier ,mij zegt het niets” ..

 5. JB

  15 nov 2015 om 12:36

  6d ]
  Beatrice, Lawrence en Millner staarden naar het zeer oude en ogenschijnlijk als zeker authentiek stukje document of wat het ook was, zo’n 5 inch in het vierkant, dat Mac Clelland met een wat ondeugend glimlachje hen voorhield ,en het onderbrak ook even de aandacht van tafelhulp Rebecca tot haar koffierondje. Aan een uiterste hoek van de eettafel stond stalknecht Peterson op en verliet quasi onbelangstellend het ochtend gezelschap om zijn gebruikelijke werk in de paardenstal aan te vangen bij Raphael en Tipsy, de twee hengsten van wijlen Jonathan Wend die er een goed leven hadden en alle wederwaardigheden van dodenhuis leken te ontgaan. ..

 6. JB

  12 nov 2015 om 22:29

  6c ]
  – “En?!..heeft meneer de nieuwe huurder nu beter geslapen aan de voorzijde?” was het eerste wat Beatrice bij het ochtend ontbijt op de voor haar typerende toon vroeg aan Mac Clelland
  – “Ook een goede morgen juffrouw Beatrice! Nee helaas, maar dat ligt deze keer niet zozeer aan de kamer! Ik moet u namelijk tot mijn spijt meedelen dat mijn nieuwsgierige belangstelling voor historische zaken de oorzaak er van is en dat mede daardoor het markante wandkleed nu een aanzienlijke scheur aan de onderzijde vertoont”
  Mac Clelland was al even gestopt met zijn ontbijt om zich schrap te zetten voor de reactie van Beatrice die ongetwijfeld ging volgen en die grote ogen opzette, maar tot zijn verbazing reageerde zij uiterst laconiek op zijn mededeling
  – “Ons vermeende familievaandel bedoel je?!.. Hahaha beste man dacht je nu werkelijk dat ik enige waarde hecht aan de prullaria van wijlen onze Julius King? Van mij mag die hele franse bazar me gestolen worden”
  – “Ik ben werkelijk opgelucht juffrouw Beatrice dat u het zo schappelijk opvat maar niettemin toch mijn excuses voor de beschadiging. Mag ik hieruit afleiden dat u ook geen belangstelling heeft voor dit document dat in het vaandel verborgen zat?..
  Beatrice veranderde nu op slag van houding en ook Carl Lawrence en Millner vroegen zich kennelijk tegelijk af wat de geheimzinnigheid van de zonderlinge Mac Clelland te betekenen had ..

 7. JB

  31 okt 2015 om 21:54

  [6b ]
  .. geobsedeerd stapte Mac Clelland langzaam op het wandkleed af wat bij nader inzien een ridders vaandel moest zijn geweest van een of ander Engels marine keurkorps. Hij voelde langs de onderste koordrand en constateerde dat het aanzienlijk verteerd was. Er vielen zelfs onderlangs franjes af die volkomen verteerd waren. In het midden precies onder het witte kruis tilde hij het doek eens op om de staat ervan aan de achterzijde te bekijken toen tot zijn schrik het gestikte onderkoord helemaal losliet. Het vaandel bleek uit dubbele stof gemaakt waarvan de verteerde stiksels het eigen gewicht nog nauwelijks konden houden. Mac Clelland liet het vaandel maar weer snel zakken om vooral geen verdere ravage aan te richten die niet uit te leggen was aan huisbazin Beatrice, toen een vergeeld stuk perkament of varkensblaas van tussen het doek vlak voor hem op de grond viel. ..

 8. JB

  30 okt 2015 om 21:50

  [Dodenhuis 2 ,episode 6 ]
  .. Het was Mac Clelland gelukt om de twee zware kastdeuren weer terug op hun plaats te tillen. De oude speurder stond met zijn rug daartegen nog op adem te komen, die middernacht van de 5de Juli 1940, toen hij plots wederom gefixeerd nu naar de andere kant van de kamer staarde, de muur tegenover hem. Zijn oog viel op het zwart velours wandkleed waarop een groot wit kruis prijkte ..recht tegenover de kast waar hij nu met de rug tegenaan leunde.

 9. JB

  24 okt 2015 om 12:48

  [ 5h ]
  .. Zittend in de fauteuil staarde Mac Clelland nog lang naar de enkele willekeurige passages die hij zojuist had gelezen in het dagboek van Rosemary Wend ,geboren 17 September 1898 ;
  “Ik weet niet meer of het een droom of werkelijkheid was, maar hij wilde onze vader inmetselen in die nauwe badkamer. Ik verdenk hem er eveneens van dat hij mij met opzet overdosis insuline injecteert dan de voorgeschreven hoeveelheid. Ik kan niet helder meer denken. Hij probeert ons familie geheim, ons kapitaal te ontfutselen wat vader verborg achter ons witgouden kruis. Hij is een levensbedreigend gevaar ”

  Hard huilde de wind om dodenhuis, en daar doorheen lieten de oceaan golven zich horen die zich in razernij te pletter liepen tegen de rotsen.

  einde van de 5de episode

 10. JB

  24 okt 2015 om 11:57

  [ 5g ]
  In het rechtse laadje trof hij aan de English Holy Bible Oxfort Cambridge vertaling. ..In de linkerlade slechts een vergulde vulpen.
  Na een korte twijfeling trok hij het laadje met de vulpen geheel uit de kast en zette dit op het rooktafeltje. Zijn vermoeden bleek gegrond ,er bevond zich nog een tweede laadje achter het eerste met daarin een wellicht interessanter object voor de oude speurder; een in roodbruin leer gekaft dagboekje met op de cover een Angelsaksisch wit kruis

 11. JB

  23 okt 2015 om 19:02

  Mac Clelland kwam eveneens tot de conclusie dat de twee deuren van de kast dan alleen te openen waren door eerst de bovenkant omhoog te werken en te stutten aan beide zijkanten waar hij enkele houten kleerhangers voor gebruikte. De bovenste kopse scharnier pennen kwamen daardoor vrij en konden de deuren nu uit de onderste draaipennen worden getild en naar voren gemanouvreerd ,maar hij moest zorgen dat ze niet om buitelden terwijl het slot de deuren nog bij elkaar hield. Het lukte hem echter om ze wijdarms beide op te tillen uit de linker onderknip en ze dertig centimeter lager op de vloer neer te zetten. De gepensioneerde Mac Clelland moest nu toch even op adem komen. Hij begreep al dat het een stuk moeilijker zou gaan worden om ze zonder kabaal weer op hun plaats terug te krijgen maar dat zou hij dan wel weer zien. Op de kastplanken trof hij aan wat orthodoxe boeken, literatuur, zwart suede handschoenen en sjieke zwarte kleding. Hij roerde uit eerbied niets aan maar had vooral belangstelling voor de twee laadjes op midhoogte. ..

 12. JB

  22 okt 2015 om 21:55

  [dodenhuis2, 5e ]
  Laat op die avond zat Mac Clelland in de fauteuil, ooit de vaste zitplaats van Julius King Wend, later van de Moore’s, en taste al geruime tijd visueel de nogsteeds authentiek gemeubileerde kamer af. Het appartement had een drukkende, beklemmende sfeer en hij begreep precies wat Beatrice een paar uur geleden bedoelde. De oude speurder had zijn koffer en overige persoonlijke spullen overgebracht, kon alles van de bestaande inrichting gebruiken uitgezonderd de grote donkere linnenkast waarvan Beatrice had gezegd dat deze een nalatenschap van Rosemary bevatte en dat de sleutel zoek was.
  Opeens spitste Mac Clelland zijn oren. Zo pijnzend hoorde hij in zijn nabijheid een zacht schuifelend geluid. Hij fronste de wenkbrauwen, stond geruisloos op en had al snel de zekere indruk dat het ergens achter de kast langs ging

 13. JB

  19 okt 2015 om 23:09

  [dodenhuis2, 5d]
  – ‘Dat was voorheen het vertrek van kolonel Moore en zijn overleden vrouw Rosemary onze zuster ,en daarna nog weer Julius” gaf Beatrice op geschrokken toon aan op het voornemen van Mac Clelland
  – “Aha.. wel, die kamer bedoel ik dus juffrouw Beatrice” glimlachte Mac Clelland
  – “Ik keur het persoonlijk ten zeerste af dat die kamer heropend wordt beste man, het was daar niet pluis en zal het ook nooit worden” verduidelijkte Beatrice
  – “Ik hou van ruimtes die geschiedenis hebben juffrouw Beatrice, maar belangrijker is dat ik goed kan slapen” hield de speurder buitendienst vol
  – “Dat zul je daar niet beste man, maar mij om het even, dan moet je hetzelf maar weten. Ik heb mijn plicht gedaan door je te waarschuwen. Rebecca!..breng de sleutel voor meneer de eigenwijze huurder”..

 14. JB

  19 okt 2015 om 22:31

  – “Mijn allernederigste excuses juffrouw Beatrice dat mijn middag uitstapje wat uitliep, maar ik werd terloops opgehouden door een wat vreemde tourist” veronschuldigde Mac Clelland zich.
  Beatrice keek argwanend een moment stokstijf de oude speurder aan. -“Een tourist?! Probeer je me nu werkelijk wijs te maken dat dit gehate oord touristen aantrekt?”
  – “Het is hier zeker onherbergzaam jufrouw Beatrice maar misschien komt men hier niet zonder reden” opperde de oude speurder.
  Beatrice werd nu zichtbaar achterdochtig omdat Mac Clelland leek te vissen naar iets.
  – “Ik kan aan de oostzijde niet goed de slaap vatten door het geweld van de oceaan golven tegen de rotsen”
  – “En?..Wat wilt u daarmee zeggen?”
  -“Niet zeggen,..vragen. Ik zou graag van kamer willen veranderen als ik zo vrij mag zijn” ..”van de oostzijde naar de westkant, de voorkant. Mijn oog viel vanmiddag op die leegstaande kamer rechtsboven de grote toegang, eerste verdieping. Is dat te realiseren juffrouw Beatrice? ..

 15. JB

  18 okt 2015 om 22:30

  [dodenhuis2, 5b]
  Ondanks de boosaardige bui van Beatrice lieten de drie aangeschoven laatkomers zich de Queenssoep goed smaken onder een sfeer die geheimzinnig, ja ..gespannen was te noemen.
  – “Willen de heren er geen gewoonte van maken zo laat aan tafel te arriveren” begon Beatrice zoals te verwachten was van haar uit te varen
  Lawrence keek even met opgetrokken wenkbrauwen beurtelings Millner en Mac Clelland aan maar liet zich niet verder van de soep afleiden. Ook Millner reageerde niet. Mac Clelland echter leek het moment juist afgewacht te hebben.

 16. JB

  14 sep 2015 om 20:59

  [Dodenhuis 2, episode 5]
  – “Ga jij is kijken waar die nieuwe huurder blijft” sommeerde tante Beatrice op bazige toon tegen haar hulp Rebecca, “Het avondeten is hier van vijf tot zeven en daar heeft iedereen zich maar aan te houden en dan ruimen we op! ..en waarom zijn die Carl en Millner er niet!”
  – “Ik zag de nieuwe huurder half de middag de deur uit gaan en een half uur later gevolgd door Carl Lawrence en Millner” wist Rebecca als enige informatie.
  Juist op dat moment gaat de deur van de bijkeuken open en komen Lawrence en Millner onverstoorbaar binnen, gevolgt door Mac Clelland

 17. DNH

  29 jun 2015 om 17:48

  De foto van de hoorspelkern is genomen VOOR 26 februari 1966. Op die dag overleed Mien van Kerckhoven – Kling. In datzelfde jaar overleden trouwens ook haar man Constant en Rien van Noppen.

 18. Cornelis

  10 jun 2015 om 17:46

  Hello, goodbye,

  Ik lees net dat Corry van der Linden zaterdag 6 juni is overleden.
  Zij had een mooie herkenbare stem, in de vele hoorspelen waar zij in mee deed.
  Gelukkig kunnen wij nog van haar stem en spel genieten.
  Ik wens haar familie veel sterkte en liefde toe.

  Cornelis.

 19. Rik

  24 mrt 2015 om 15:09

  ik ben nieuw in dit genre, bij ACTION enkele audiobooks gekocht, ik hoop dat ik nog wat van die oude scifi dingen kan bijkopen …

 20. Henri de la Haye

  02 mrt 2015 om 15:10

  Beste mensen, ik zoek al geruime tijd naar afleveringen van de radiokinderserie Pim en Wiebe uit 1953, onderdeel van het KRO programma Het radioprentenboek.Kan iemand mij verder helpen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *