Geronimohoorspelen nieuws / Over de site / Geronimo hoorspelen gastenboek

Geronimo hoorspelen gastenboek

Afbeelding Geronimohoorspelen gastenboek

Welkom bij het Geronimo hoorspelen gastenboek.

Augustus 2010 werd ik gedwongen m’n eerste gastenboek te sluiten vanwege de hoeveelheid spam. Het nadeel van m’n tweede gastenboek was de reclame en de spam-protectie door middel van Captcha. Vandaar dat ik de twee gastenboeken heb samengevoegd tot een nieuw gastenboek. Uw inbreng gaat terug tot de begindagen van Geronimo hoorspelen in 2005.

Onderaan de pagina is het mogelijk een reactie achter te laten.

Reacties worden zeer gewaardeerd!


451 reacties:

 1. JB

  23 nov 2015 om 23:45

  6h ]
  – “Wat zien wij over het hoofd mister Mac Clelland” doorbrak Lawrence de impasse, “..Wat ziet u in dit document wat wij niet zien”
  – “Mag ik juffrouw Beatrice?..okay dank u!” hervatte de speurder;
  – “Wel, kennelijk ontgaat iedereen het kleine cirkeltje precies in het midden onderaan het document met daarin het getal 1”
  – “Natuurlijk zien we dat” schoot Lawrence in de lach, “..gewoon het pagina nummer 1 van wat mogelijk eens uit meerdere pagina’s bestond, niets bijzonders”
  – “Ben ik niet met u eens mr Lawrence. Ik ben zo vrij geweest om het vaandel verder te inspecteren tussen het dubbele doek, maar geen meerdere pagina’s of biljetten of wat ook aanwezig daarin”
  – “Uw conclusie? grapte Lawrence uitdagend
  – “Het getal 1 in het cirkeltje wekt wel een eerste indruk het begin van een pagina nummering te zijn omdat het precies in het midden onder staat, maar nauwkeuriger beredeneerd geeft het iets aan aan de Zuidzijde van de plattegrond. Mijns inziens, het cirkeltje is de volle maan in haar nachtelijke baan ,bij een exacte stand om 1uur s’nachts!”

  Beatrice, Lawrence en Millner keken als met stomheid geslagen de oude Mac Clelland aan , en het leek of ook de harde wind en de aanstormende golven zich even geschrokken inhielden rondom dodenhuis, alsof de elementen een geheim ontfutselt werd.

  einde van de 6de episode

 2. JB

  23 nov 2015 om 22:54

  6g ]
  Millner gaf het document maar weer terug aan Carl Lawrence die het meteen ook doorschoof terug naar Beatrice; -” Tja ..Jij bent de oudste wijze familietelg dus alsjeblieft”
  – “Wat moet ik hiermee ..? Kan ik uw vondst weggooien meneer de huurder?”
  – “Dat moet u zelf weten juffrouw Beatrice” antwoorde Mac Clelland,” ..maar ik zou er toch eerst nog even goed over nadenken als ik u was”
  – “Hoezo dat?! Weet u dan iets met deze verlopen rebus te beginnen?”
  – “Ik kan in ieder geval zeggen dat u allen kennelijk een detail volkomen over het hoofd ziet dat zeer van belang kan zijn. Ik ben bereid pro deo u mijn visie hierop te geven uitsluitend in uw belang, en mogelijk mede kan helpen om de vreemdsoortige gebeurtenissen hier voorgevallen op te helderen”
  – “Hoe weet je daar van? Wat heb je bekokstoofd met die vorige huurder?!” viel Beatrice achterdochtig uit
  – “Mevrouw Beatrice ter zake alstublieft! Wilt u dat ik u van dienst ben en mijn visie hierop geef of niet?”..

 3. JB

  19 nov 2015 om 21:15

  6f ]
  .. Carl Lawrence bekeek veel aandachtiger dan Beatrice de toch wel bijzondere ontdekking van Mac Clelland en gaf het toen door aan huisbutler Millner die het document met zijn typisch ernstige gezichts uitdrukking, de mondhoeken samengetrokken wat naar beneden, beoordeelde
  – “Hmm ,mijn inziens is het een plattegrondje van dit huis met de vier torens, met aangegeven het Noorden,..de kust,..en een aangegeven kruis op de Noordwest toren ,maar verder kan ik er geen wijs uit ” ..

 4. JB

  15 nov 2015 om 21:58

  6e ]
  – “Aangezien ik hier alleen maar als eenvoudige huurder vertoef voel ik mij verplicht u als naar ik aanneem oudste rechthebbende in dit huis deze ontdekking te overhandigen juffrouw Beatrice ,alstublieft!” loste Mac Clelland het vraagstuk voor het moment handig voor zichzelf op.
  Beatrice pakte het documentje aan en ging nu eveneens langzaam aan de tafel zitten terwijl ze het goed bekeek, maar wel gedistangeerd met een plaats ruimte vanaf Carl Lawrence die dat echter wel best vond.
  Vervolgens haalde ze de schouders op en gaf het nu door aan Lawrence. -“Misschien weet jij raad met dit half vergane vodje papier ,mij zegt het niets” ..

 5. JB

  15 nov 2015 om 12:36

  6d ]
  Beatrice, Lawrence en Millner staarden naar het zeer oude en ogenschijnlijk als zeker authentiek stukje document of wat het ook was, zo’n 5 inch in het vierkant, dat Mac Clelland met een wat ondeugend glimlachje hen voorhield ,en het onderbrak ook even de aandacht van tafelhulp Rebecca tot haar koffierondje. Aan een uiterste hoek van de eettafel stond stalknecht Peterson op en verliet quasi onbelangstellend het ochtend gezelschap om zijn gebruikelijke werk in de paardenstal aan te vangen bij Raphael en Tipsy, de twee hengsten van wijlen Jonathan Wend die er een goed leven hadden en alle wederwaardigheden van dodenhuis leken te ontgaan. ..

 6. JB

  12 nov 2015 om 22:29

  6c ]
  – “En?!..heeft meneer de nieuwe huurder nu beter geslapen aan de voorzijde?” was het eerste wat Beatrice bij het ochtend ontbijt op de voor haar typerende toon vroeg aan Mac Clelland
  – “Ook een goede morgen juffrouw Beatrice! Nee helaas, maar dat ligt deze keer niet zozeer aan de kamer! Ik moet u namelijk tot mijn spijt meedelen dat mijn nieuwsgierige belangstelling voor historische zaken de oorzaak er van is en dat mede daardoor het markante wandkleed nu een aanzienlijke scheur aan de onderzijde vertoont”
  Mac Clelland was al even gestopt met zijn ontbijt om zich schrap te zetten voor de reactie van Beatrice die ongetwijfeld ging volgen en die grote ogen opzette, maar tot zijn verbazing reageerde zij uiterst laconiek op zijn mededeling
  – “Ons vermeende familievaandel bedoel je?!.. Hahaha beste man dacht je nu werkelijk dat ik enige waarde hecht aan de prullaria van wijlen onze Julius King? Van mij mag die hele franse bazar me gestolen worden”
  – “Ik ben werkelijk opgelucht juffrouw Beatrice dat u het zo schappelijk opvat maar niettemin toch mijn excuses voor de beschadiging. Mag ik hieruit afleiden dat u ook geen belangstelling heeft voor dit document dat in het vaandel verborgen zat?..
  Beatrice veranderde nu op slag van houding en ook Carl Lawrence en Millner vroegen zich kennelijk tegelijk af wat de geheimzinnigheid van de zonderlinge Mac Clelland te betekenen had ..

 7. JB

  31 okt 2015 om 21:54

  [6b ]
  .. geobsedeerd stapte Mac Clelland langzaam op het wandkleed af wat bij nader inzien een ridders vaandel moest zijn geweest van een of ander Engels marine keurkorps. Hij voelde langs de onderste koordrand en constateerde dat het aanzienlijk verteerd was. Er vielen zelfs onderlangs franjes af die volkomen verteerd waren. In het midden precies onder het witte kruis tilde hij het doek eens op om de staat ervan aan de achterzijde te bekijken toen tot zijn schrik het gestikte onderkoord helemaal losliet. Het vaandel bleek uit dubbele stof gemaakt waarvan de verteerde stiksels het eigen gewicht nog nauwelijks konden houden. Mac Clelland liet het vaandel maar weer snel zakken om vooral geen verdere ravage aan te richten die niet uit te leggen was aan huisbazin Beatrice, toen een vergeeld stuk perkament of varkensblaas van tussen het doek vlak voor hem op de grond viel. ..

 8. JB

  30 okt 2015 om 21:50

  [Dodenhuis 2 ,episode 6 ]
  .. Het was Mac Clelland gelukt om de twee zware kastdeuren weer terug op hun plaats te tillen. De oude speurder stond met zijn rug daartegen nog op adem te komen, die middernacht van de 5de Juli 1940, toen hij plots wederom gefixeerd nu naar de andere kant van de kamer staarde, de muur tegenover hem. Zijn oog viel op het zwart velours wandkleed waarop een groot wit kruis prijkte ..recht tegenover de kast waar hij nu met de rug tegenaan leunde.

 9. JB

  24 okt 2015 om 12:48

  [ 5h ]
  .. Zittend in de fauteuil staarde Mac Clelland nog lang naar de enkele willekeurige passages die hij zojuist had gelezen in het dagboek van Rosemary Wend ,geboren 17 September 1898 ;
  “Ik weet niet meer of het een droom of werkelijkheid was, maar hij wilde onze vader inmetselen in die nauwe badkamer. Ik verdenk hem er eveneens van dat hij mij met opzet overdosis insuline injecteert dan de voorgeschreven hoeveelheid. Ik kan niet helder meer denken. Hij probeert ons familie geheim, ons kapitaal te ontfutselen wat vader verborg achter ons witgouden kruis. Hij is een levensbedreigend gevaar ”

  Hard huilde de wind om dodenhuis, en daar doorheen lieten de oceaan golven zich horen die zich in razernij te pletter liepen tegen de rotsen.

  einde van de 5de episode

 10. JB

  24 okt 2015 om 11:57

  [ 5g ]
  In het rechtse laadje trof hij aan de English Holy Bible Oxfort Cambridge vertaling. ..In de linkerlade slechts een vergulde vulpen.
  Na een korte twijfeling trok hij het laadje met de vulpen geheel uit de kast en zette dit op het rooktafeltje. Zijn vermoeden bleek gegrond ,er bevond zich nog een tweede laadje achter het eerste met daarin een wellicht interessanter object voor de oude speurder; een in roodbruin leer gekaft dagboekje met op de cover een Angelsaksisch wit kruis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *