Geronimohoorspelen nieuws / Over de site / Geronimo hoorspelen gastenboek

Geronimo hoorspelen gastenboek

Afbeelding Geronimohoorspelen gastenboek

Welkom bij het Geronimo hoorspelen gastenboek.

Augustus 2010 werd ik gedwongen m’n eerste gastenboek te sluiten vanwege de hoeveelheid spam. Het nadeel van m’n tweede gastenboek was de reclame en de spam-protectie door middel van Captcha. Vandaar dat ik de twee gastenboeken heb samengevoegd tot een nieuw gastenboek. Uw inbreng gaat terug tot de begindagen van Geronimo hoorspelen in 2005.

Onderaan de pagina is het mogelijk een reactie achter te laten.

Reacties worden zeer gewaardeerd!


451 reacties:

 1. JB

  25 dec 2015 om 00:49

  7j ]
  .. -“En vergeet niet de vier schoppen en een gaslamp mee te nemen!” riep Lawrence de op pad gaande Millner na
  Millner knikte dat hij het begreep en vervolgde zijn opdracht door de nacht.

  Einde van de 7de episode

 2. JB

  24 dec 2015 om 20:03

  7i ]
  Lawrence en Mac Clelland staarden in de richting door Millner aangegeven
  -“Weet je dat zeker Millner?” vroeg Lawrence, “..in de nacht ritselt en kraakt alles door de wind”
  – “Absoluut zeker” bevestigde Millner nog eens die het vuursteenpistool paraat hield
  – “Bedaar gentlemen” sprak Mac Clelland tot rust manend, “Mogelijk is het dezelfde persoon waar ik eerder een rendez vous mee had bij de zuidelijke rotswand, maar hij zal niet zo dom zijn om een van ons hier op de korrel te nemen aangezien hij alles wil doen voorkomen als ongevallen. Wat doen we verder? Blazen we het eventuele vervolg af en laten we het hierbij?..
  – “Geen sprake van” reageerde Lawrence geirriteerd, “Millner ,ga naar het kasteel om stalknecht Peterson te wekken, trommel hem maar flink wakker! Zeg dat hij zo snel als het kan hier naar toe komt met Raphael en Tipsy in een dubbel paardenspan, en hij moet een stel lange stevige trekbanden meenemen! Ik ga op de helft van de afstand staan tussen jullie in zodat we oogcontact houden. Is het je duidelijk? Okay ga dan nu” ..

 3. JB

  23 dec 2015 om 18:41

  7h ]
  – “Wat bedoelt u ..?” verzocht Lawrence om meer informatie van de speurder
  – “Ziet u niet dat daar iets verderop een zware tak is weggezaagd die zich zowat recht hierboven moet hebben bevonden?!”
  – “Ja en ..?”
  – “Waarschijnlijk ooit eens weggezaagd om te voorkomen dat iemand opnieuw een takel zou kunnen bevestigen boven deze plek” kwam de zekere uitleg van Mac Clelland
  Even hielden de drie het bedenkelijk stil onder de boom die door de straffe oceaanwind flink heen en weer geschud werd toen Millner plots heftig leek te schrikken en naar het antieke vuursteenpistool in zijn zak greep
  -Er kraakt daar iets tussen de struiken!..En er bewoog iets glimmends! Iets van blinkend metaal!.. Daar!” ..

 4. JB

  22 dec 2015 om 22:04

  7g ]
  De drie stonden erbij en keken ernaar, een rotsblok wat qua afmetingen nog wel binnen een kubieke meter viel maar te zwaar om met handkracht te kunnen verplaatsen, ook niet door drie man.
  – “Al die moeite om hier alleen maar een rotsblok aan te treffen” mompelde Lawrence danig ontstemd voor zich uit, maar Mac Clelland liep een langzaam rondje om de steen terwijl hij deze met een zaklamp bescheen en bukte zich plots aan de noordwestzijde. Vervolgens keek hij omhoog
  – “We zitten op de juiste plek gentlemen ,er staat hier onderaan deze zijde van de steen een kruis ingebeiteld, maar kijkt u ook eens naar boven?”
  Twijfelachtig en ongelovig keken Millner en Lawrence omhoog en constateerden dat ze zich onder de takkenpartij van een nabije woudboom bevonden. ..

 5. JB

  20 dec 2015 om 12:34

  7f ]
  De kerkklok van Wildesbrough sloeg 01.00 uur. Spookuur, het uur van de zwarte ridder, de beierslag klonk luid door de nacht en werd door de ruige nachtwind voortgedragen de wijde omgeving rond als ware het een collectieve waarschuwing
  Carl Lawrence had de plek al bij benadering als eerste gevonden
  – “Vanhier gezien staat de volle Maan visueel zowat exact achter het snijpunt van het torenkruis, bijna, want hier op de juiste plek ligt er een enorm rotsblok in de weg!” ..

 6. JB

  14 dec 2015 om 21:24

  7e ]
  Het drietal was een ruime honderd meter in de door Mac Clelland aangegeven richting gevorderd toen hij bij nadering van de bomenrij halt hield, even voor het ruwere terrein met struikgewas daar begon. Hij draaide zich opnieuw om de positie van de Maan waar te nemen en keek tevens op zijn horloge
  – “Het is bijna 01.00 uur gentlemen ,dan moeten we op het punt zien te staan vanwaar we de volle Maan precies in het hartpunt van het kruis op de toren waarnemen. Me dunkt nog enkele tientallen meters die kant op ,dan kunnen we er niet ver naast zitten. Daar zouden we iets moeten aantreffen”
  – “Ja als uw theorie over het document klopt tenminste” vulde Lawrence sceptisch aan
  – “Juist opgemerkt mister Lawrence ,dat zal inderdaad moeten blijken. Houd u er terdege rekening mee dat ik me vergist heb en het resultaat teleurstellend kan zijn” ..

 7. JB

  10 dec 2015 om 00:01

  7d ]
  .. Terwijl Lawrence en Millner een afwachtende houding aannemen snoof de ogenschijnlijk zekere en geduldige Mac Clelland eerst de onstuimige atlantische wind op waar hij ondanks de gespannen omstandigheden van het moment zichbaar van leek te genieten. De volle Maan prijkte aan de zuidelijke hemel met regelmaat tussen het wolkendek door. Na eerst een korte observatie rondom en even omhoog kijkend waar de Maan was, knikte Mac Clelland overdacht richting noord -noordwest
  – “Die kant gaan we op” sommeerde hij Lawrence en Millner, “Het zal zo’n 150meter hier vandaan zijn ,..daar achter die bomenrij tussen de struiken” ..

 8. JB

  05 dec 2015 om 22:05

  [7c ]
  20 Juli 1940; 00.00uur , Mac Clelland, Lawrence en Millner staan in de nacht met veel oostenwind en veel bewolking maar het was droog. Zij hebben zojuist dodenhuis verlaten door de hoekdeur van de noordwest toren ,de toren met het groot Angelsaksisch bronzen kruis op de piek dat eraan herinnert dat het kasteel in vroegere tijden tevens als kerk dienst deed voor de English Marines. ..

 9. JB

  03 dec 2015 om 23:24

  7b ]
  – “U heeft ons nog niet verteld waar het precies om gaat en wat dan volgens u de oplossing gaat worden” poogde Carl Lawrence meer informatie los te krijgen van de interne speurder
  – “Dat bespreken we aanstaande Vrijdagavond om 11uur op mijn kamer, even voor onze gezamelijke actie van start gaat. Accoord heren Lawrence en Millner?.. Tot dan hou ik het nog even voor mezelf ”
  – “Omdat u ons wantrouwt wat we u onder de omstandigheden niet kwalijk kunnen nemen, maar u tevens weet dat u het niet alleen kunt omdat u in het duister van de nacht, ondanks volle Maan maar met een grote kans op dichte bewolking,..ogen tekort zult komen, want ik neem aan dat we naar buiten zullen moeten..? ” opperde Lawrence
  – “Ik verwacht u op tijd op mijn kamer, beslist niet later dan 11uur ,en vandaar vertrekken we”
  – “Jij ook accoord Millner..?”
  Millner knikte ter instemming naar Lawrence
  – “Mja, okay dan maar. Baat het niet dan schaadt het niet, hopelijk”

  Later terug op zijn kamer, de voormalige kamer van Julius King Wend en de Moore’s, keek Mac Clelland nog eens argwanend het vertrek rond. Even eerder bij het naar binnen gaan meende hij iets gehoord te hebben van een deur of paneel dat haastig gesloten werd.

  En zo brak die middernacht aan om 24.00uur van Vrijdag 19 op Zaterdag 20 Juli 1940, een nacht met volle Maan ten zuiden van dodenhuis.
  De nacht van de zwarte ridder. ..

 10. JB

  29 nov 2015 om 22:46

  [dodenhuis 2 , episode 7 ]
  – “Ik ben het zat om me hier nog verder in te verdiepen” liet Beatrice zich ontvallen terwijl ze resoluut opstond en het tafelgezelschap liet voor wat het was. “Kom Rebecca we gaan door met ons werk” ..
  – “Laat haar maar Mac Clelland” suste Lawrence de situatie, “dan blijven wij drieen over om dit mysterie naar uw visie op te helderen. Wat bent u van plan om verder te gaan of te kunnen doen met uw bevindingen?..”
  – “Wel, heren Lawrence en Millner, ..over twee dagen hebben we een nacht met volle Maan ,van de aanstaande vrijdagavond de 19de op Zaterdagochtend de 20ste July ,dan hebben we een kans om dit raadsel om 1uur s’ nachts op te lossen. We zullen snel en concreet moeten handelen en zeker niet ongewapend gezien op het onbekende mysterieuze gevaar wat hier rondhangt en mogelijk naar hetzelfde op zoek is. Afgezien nog van de vraag of ik u beide kan vertrouwen”
  – ‘Maar dat kunnen wij ons ook van u afvragen beste mister Mac Clelland hahaha” reageerde Lawrence spontaan
  – “Natuurlijk, dat is uw goed recht ,we begrijpen elkaar tenminste. Ik ben bevoegd een Browning 9mm te dragen. Heeft u eventueel iets beschikbaar?”
  – “Twee antieke vuursteen pistolen”
  – “Dan zullen we het daarmee moeten doen om het dodelijke gevaar dat hier keer op keer toe wil slaan te pareren” ..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *