Script startpagina / Testbemanning / Het originele script van deel 4

Testbemanning

Geronimo logo.

Via Gerard Leeuw (u weet wel) ontving ik scans van het originele script van Testbemanning. Compleet? Nee, helaas... Van dit geweldige hoorspel is alleen het originele script van deel 4 bewaard gebleven.

Dus naast dat ik het super vind om dit script op de site te plaatsen (vergelijk het bijvoorbeeld eens tijdens het luisteren met het "luister-script" dat reeds op deze site staat) is dit tevens een oproep:

"Wie heeft de andere scripts en wil deze ook ter beschikking stellen?"

Mocht u het script van de overige afleveringen hebben en willen delen, mailt u dan a.u.b. via het contactformulier. Bij voorbaat dank!

Op de onderstaande scripts staan zo af en toe ook aantekeningen. Wanneer ik de indruk heb dat deze niet te lezen zijn, heb ik ter verduidelijking het eronder geschreven.

Luister naar het vierde deel:

Lees het script mee zoals het uitgezonden is.

Het originele script van Testbemanning, deel 4.

Bijgeschreven tekst:

- De handtekening is van Léon Povel.

- Zoals u kunt zien is de tijdsduur erbij geschreven: 35 minuten en 35 seconden.

- Wat "z.a." betekent onbekend. Wellicht zonder aankondiging???

- Het nummer van de band waarop de opname bewaard zou worden: A27437

- Datum van de opname: 8 juni 1961. De uitzending van dit deel was op 22 oktober 1961.

Bijgeschreven tekst:

- 1e keer Swieringa: "In de verdediging" (regie aanwijzing)

- 2e keer van Meeteren: "Schreeuwen" (regie aanwijzing)

Bijgeschreven tekst:

- Bij tekst Joost is "9" vervangen door "12"

ijgeschreven tekst:

- 1e keer Huub: doorgehaald "hallo"

- 2 kruisjes, beginnende bij Huub "De zon staat..." tot "...andromeda-nevel..."

- Bij 1e kruisje Huub: "ik" onderstreept

- Voorlaatste Joost: de "o" op zoveel benadrukt

- kruisje bij 1e Huub, beginnende bij regel "onze, met clusters..."

- 2e Joost: "...heelal kijken." < teken

- 3e Joost: tekst bijgeschreven "alarm"

- Daaronder bij Huub tekst "in" gecorrigeerd in "In Utrecht"

- "ONDERLING JAAP" is doorgestreept en Jaap heeft zijn eigen regel gekregen

- Onderaan tussen haakjes: (naderend)

- Bijgeschreven tekst voor Huub: (Huub: Zo). Deze tekst wordt overigens niet uitgesproken

- Daarna bij zowel Huub als Jaap regieaanwijzing voor geluid: "in ruimte"

- "M'n naad" vervangen door "de rats" (toch wat netter, denk ik)

- regieaanwijzing voor geluid bij Jaap: "afstand"

- regieaanwijzing voor geluid bij Huub: "dichtbij"

- De rode lijnen geven de duur van het geluid aan

- Waar de blauwe lijn voor staat is mij onduidelijk

- Ook hier de rode lijn voor de duur van het geluid uit blz 9

- "Kaffer" vervangen voor "Hengst"

- "Zoek" vervangen door "Op"

- Onderaan: "1e plan?" (wat er bedoelt wordt, is mij onduidelijk)

- "2e plan?" en "3e plan?" (wat er bedoelt wordt, is mij onduidelijk)

- Bij tekst Dirk tussen "negen" en "en" staat een "|". Staat voor een pauze in de uitspraak.

- Bij tekst Dirk "ons" en "ook" beklemtoond. Wat niet wordt gedaan door Dirk

- Bij tekst Dirk bijgevoegd "de" voor de tekst "Alpha"

- Bij tekst Joost "Algol" beklemtoond.

- De rode lijn geeft de duur van het geluid aan (loopt door op de volgende blz)

- Tekst Dirk: "brok" gecorrigeerd naar "broek"

- De blauwe pijl, die suggereerd dat de tekst verschoven moet worden, is niet gedaan. De tekst is zo uitgesproken als in het script zonder de pijl toegepast te hebben.

- De geluiden op deze pagina komen niet allemaal overeen met de momenten in de tekst

- Tekst bij Joost: "De stopper er op" vervangen door "Hou nou maar op"

- Doel rode kruis is mij niet duidelijk. Ik denk dat het pingelen van de micrometeorieten weer moet beginnen, maar die beginnen pas als Jaap spreekt: "Zo zou Dirk..."

- Geluidsaanwijzing bij de Coördinator: "naar afstand"

- Vervolgens ook geluidsaanwijzing bij Huub: "afstand"

- Aansluitend horen we Dirk en Jaap op de "voorgrond"

Rode tekst: "Getik voorzichtig bijmengen" (wordt later luid bij rode pijl op blz 19)

- Bij tekst Joost een vraagteken ingevoegd om uitspraak te benadrukken

- In het rood: "getik" en iets onleesbaars

- Het woord "kaffer" in tekst gewijzigd in suffert (met een t!). Uitgesproken: "hengst"

- In het rood "Zoemen" met de duur dmv pijlen aan gegeven.

- Blauwe pijlen staan voor in- en uitfaden van de gesproken tekst.

- Rode cirkel is onduidelijk

- Zoals u kunt zien veel geluidsaanwijzingen

- Bij Joost regieaanwijzing "afwenden"

- Bij tekst Jaap: "Ja" bijgeschreven

- Bij tekst van Meeteren "Meuring" vervangen voor "observatie"

- "Neemt op" vervangen voor "Klik"

- Deel tekst is doorgestreept omdat men in de toekomst werkt met visiofoon ipv telefoon

- Tekst bij vrouw bijgeschreven: "Kom je nog naar huis?" maar wordt niet uitgesproken!

- Tekst bij Jolsen bij geschreven: "hem"

- Geluidsaanwijzing bij Joost: "dichtbij"

- Rode R: kreet van van Meeteren

- In het rood bij Joost geschreven: "Makkelijk zeggen"

- Blauwe pijl geeft aan: overgang van de Aarde naar Alpha (dus radiostem wisselt)

- In het rood geschreven: "Geef me Ros", uitgesproken door van Meeteren

- In de tekst was Joost zonder "t" getikt. Met pen gecorrigeerd

- Waar onderaan de letters CS/YB voor staan is mij onbekend.