Paul Vlaanderen / Nick Holland in Vlaanderen

Nick Holland in Vlaanderen

Geronimo logo.

Nick Holland detectiveromanschrijver en privé-detective uit liefhebberij, hij is tegelijk een man van geest en spierkracht, hij geestig en heeft als schrijver een aanzienlijk succes, woont in een mooi huis in Londen en is gelukkig gehuwd met Elly.

Elly is 5 jaar jonger dan Nick maar even opgewekt als hij. Ze heeft de onhebbelijke gewoonte zich steeds met de zaken van haar man te bemoeien. Verder zijn er Johnny, hun dienstbode, die erg bazig is en thuis haast meer te zeggen heeft dan zijn werkgevers en Sir Brandon Fox hoofdinspecteur bij Scotland Yard, 55 jaar en een prachtige persoonlijkheid.

- Nick Holland en het Bulldog-mysterie (NIR 1956).

- Nick Holland en het Oldgate-mysterie (NIR 1958).

- Nick Holland en het Kolibri-mysterie (NIR 1958).

Auteur: Ronald Patterson (Pseudoniem van René Metzemaekers)

Regisseur: René Metzemaekers

Een fragment uit een interview met René Metzemaekers door Ronny Delwiche voor "Oorzaak".

Een fragment uit "Nick Holland en het Oldgate-mysterie".