Geronimo hoorspelen gastenboek

Afbeelding Geronimohoorspelen gastenboek

Welkom bij het Geronimo hoorspelen gastenboek.

Augustus 2010 werd ik gedwongen m’n eerste gastenboek te sluiten vanwege de hoeveelheid spam. Het nadeel van m’n tweede gastenboek was de reclame en de spam-protectie door middel van Captcha. Vandaar dat ik de twee gastenboeken heb samengevoegd tot een nieuw gastenboek. Uw inbreng gaat terug tot de begindagen van Geronimo hoorspelen in 2005.

Onderaan de pagina is het mogelijk een reactie achter te laten.

Reacties worden zeer gewaardeerd!

464 reacties op “Geronimo hoorspelen gastenboek

 1. 6h ]
  – “Wat zien wij over het hoofd mister Mac Clelland” doorbrak Lawrence de impasse, “..Wat ziet u in dit document wat wij niet zien”
  – “Mag ik juffrouw Beatrice?..okay dank u!” hervatte de speurder;
  – “Wel, kennelijk ontgaat iedereen het kleine cirkeltje precies in het midden onderaan het document met daarin het getal 1”
  – “Natuurlijk zien we dat” schoot Lawrence in de lach, “..gewoon het pagina nummer 1 van wat mogelijk eens uit meerdere pagina’s bestond, niets bijzonders”
  – “Ben ik niet met u eens mr Lawrence. Ik ben zo vrij geweest om het vaandel verder te inspecteren tussen het dubbele doek, maar geen meerdere pagina’s of biljetten of wat ook aanwezig daarin”
  – “Uw conclusie? grapte Lawrence uitdagend
  – “Het getal 1 in het cirkeltje wekt wel een eerste indruk het begin van een pagina nummering te zijn omdat het precies in het midden onder staat, maar nauwkeuriger beredeneerd geeft het iets aan aan de Zuidzijde van de plattegrond. Mijns inziens, het cirkeltje is de volle maan in haar nachtelijke baan ,bij een exacte stand om 1uur s’nachts!”

  Beatrice, Lawrence en Millner keken als met stomheid geslagen de oude Mac Clelland aan , en het leek of ook de harde wind en de aanstormende golven zich even geschrokken inhielden rondom dodenhuis, alsof de elementen een geheim ontfutselt werd.

  einde van de 6de episode

 2. 6g ]
  Millner gaf het document maar weer terug aan Carl Lawrence die het meteen ook doorschoof terug naar Beatrice; -” Tja ..Jij bent de oudste wijze familietelg dus alsjeblieft”
  – “Wat moet ik hiermee ..? Kan ik uw vondst weggooien meneer de huurder?”
  – “Dat moet u zelf weten juffrouw Beatrice” antwoorde Mac Clelland,” ..maar ik zou er toch eerst nog even goed over nadenken als ik u was”
  – “Hoezo dat?! Weet u dan iets met deze verlopen rebus te beginnen?”
  – “Ik kan in ieder geval zeggen dat u allen kennelijk een detail volkomen over het hoofd ziet dat zeer van belang kan zijn. Ik ben bereid pro deo u mijn visie hierop te geven uitsluitend in uw belang, en mogelijk mede kan helpen om de vreemdsoortige gebeurtenissen hier voorgevallen op te helderen”
  – “Hoe weet je daar van? Wat heb je bekokstoofd met die vorige huurder?!” viel Beatrice achterdochtig uit
  – “Mevrouw Beatrice ter zake alstublieft! Wilt u dat ik u van dienst ben en mijn visie hierop geef of niet?”..

 3. 6f ]
  .. Carl Lawrence bekeek veel aandachtiger dan Beatrice de toch wel bijzondere ontdekking van Mac Clelland en gaf het toen door aan huisbutler Millner die het document met zijn typisch ernstige gezichts uitdrukking, de mondhoeken samengetrokken wat naar beneden, beoordeelde
  – “Hmm ,mijn inziens is het een plattegrondje van dit huis met de vier torens, met aangegeven het Noorden,..de kust,..en een aangegeven kruis op de Noordwest toren ,maar verder kan ik er geen wijs uit ” ..

 4. 6e ]
  – “Aangezien ik hier alleen maar als eenvoudige huurder vertoef voel ik mij verplicht u als naar ik aanneem oudste rechthebbende in dit huis deze ontdekking te overhandigen juffrouw Beatrice ,alstublieft!” loste Mac Clelland het vraagstuk voor het moment handig voor zichzelf op.
  Beatrice pakte het documentje aan en ging nu eveneens langzaam aan de tafel zitten terwijl ze het goed bekeek, maar wel gedistangeerd met een plaats ruimte vanaf Carl Lawrence die dat echter wel best vond.
  Vervolgens haalde ze de schouders op en gaf het nu door aan Lawrence. -“Misschien weet jij raad met dit half vergane vodje papier ,mij zegt het niets” ..

 5. 6d ]
  Beatrice, Lawrence en Millner staarden naar het zeer oude en ogenschijnlijk als zeker authentiek stukje document of wat het ook was, zo’n 5 inch in het vierkant, dat Mac Clelland met een wat ondeugend glimlachje hen voorhield ,en het onderbrak ook even de aandacht van tafelhulp Rebecca tot haar koffierondje. Aan een uiterste hoek van de eettafel stond stalknecht Peterson op en verliet quasi onbelangstellend het ochtend gezelschap om zijn gebruikelijke werk in de paardenstal aan te vangen bij Raphael en Tipsy, de twee hengsten van wijlen Jonathan Wend die er een goed leven hadden en alle wederwaardigheden van dodenhuis leken te ontgaan. ..

 6. 6c ]
  – “En?!..heeft meneer de nieuwe huurder nu beter geslapen aan de voorzijde?” was het eerste wat Beatrice bij het ochtend ontbijt op de voor haar typerende toon vroeg aan Mac Clelland
  – “Ook een goede morgen juffrouw Beatrice! Nee helaas, maar dat ligt deze keer niet zozeer aan de kamer! Ik moet u namelijk tot mijn spijt meedelen dat mijn nieuwsgierige belangstelling voor historische zaken de oorzaak er van is en dat mede daardoor het markante wandkleed nu een aanzienlijke scheur aan de onderzijde vertoont”
  Mac Clelland was al even gestopt met zijn ontbijt om zich schrap te zetten voor de reactie van Beatrice die ongetwijfeld ging volgen en die grote ogen opzette, maar tot zijn verbazing reageerde zij uiterst laconiek op zijn mededeling
  – “Ons vermeende familievaandel bedoel je?!.. Hahaha beste man dacht je nu werkelijk dat ik enige waarde hecht aan de prullaria van wijlen onze Julius King? Van mij mag die hele franse bazar me gestolen worden”
  – “Ik ben werkelijk opgelucht juffrouw Beatrice dat u het zo schappelijk opvat maar niettemin toch mijn excuses voor de beschadiging. Mag ik hieruit afleiden dat u ook geen belangstelling heeft voor dit document dat in het vaandel verborgen zat?..
  Beatrice veranderde nu op slag van houding en ook Carl Lawrence en Millner vroegen zich kennelijk tegelijk af wat de geheimzinnigheid van de zonderlinge Mac Clelland te betekenen had ..

 7. [6b ]
  .. geobsedeerd stapte Mac Clelland langzaam op het wandkleed af wat bij nader inzien een ridders vaandel moest zijn geweest van een of ander Engels marine keurkorps. Hij voelde langs de onderste koordrand en constateerde dat het aanzienlijk verteerd was. Er vielen zelfs onderlangs franjes af die volkomen verteerd waren. In het midden precies onder het witte kruis tilde hij het doek eens op om de staat ervan aan de achterzijde te bekijken toen tot zijn schrik het gestikte onderkoord helemaal losliet. Het vaandel bleek uit dubbele stof gemaakt waarvan de verteerde stiksels het eigen gewicht nog nauwelijks konden houden. Mac Clelland liet het vaandel maar weer snel zakken om vooral geen verdere ravage aan te richten die niet uit te leggen was aan huisbazin Beatrice, toen een vergeeld stuk perkament of varkensblaas van tussen het doek vlak voor hem op de grond viel. ..

 8. [Dodenhuis 2 ,episode 6 ]
  .. Het was Mac Clelland gelukt om de twee zware kastdeuren weer terug op hun plaats te tillen. De oude speurder stond met zijn rug daartegen nog op adem te komen, die middernacht van de 5de Juli 1940, toen hij plots wederom gefixeerd nu naar de andere kant van de kamer staarde, de muur tegenover hem. Zijn oog viel op het zwart velours wandkleed waarop een groot wit kruis prijkte ..recht tegenover de kast waar hij nu met de rug tegenaan leunde.

 9. [ 5h ]
  .. Zittend in de fauteuil staarde Mac Clelland nog lang naar de enkele willekeurige passages die hij zojuist had gelezen in het dagboek van Rosemary Wend ,geboren 17 September 1898 ;
  “Ik weet niet meer of het een droom of werkelijkheid was, maar hij wilde onze vader inmetselen in die nauwe badkamer. Ik verdenk hem er eveneens van dat hij mij met opzet overdosis insuline injecteert dan de voorgeschreven hoeveelheid. Ik kan niet helder meer denken. Hij probeert ons familie geheim, ons kapitaal te ontfutselen wat vader verborg achter ons witgouden kruis. Hij is een levensbedreigend gevaar ”

  Hard huilde de wind om dodenhuis, en daar doorheen lieten de oceaan golven zich horen die zich in razernij te pletter liepen tegen de rotsen.

  einde van de 5de episode

 10. [ 5g ]
  In het rechtse laadje trof hij aan de English Holy Bible Oxfort Cambridge vertaling. ..In de linkerlade slechts een vergulde vulpen.
  Na een korte twijfeling trok hij het laadje met de vulpen geheel uit de kast en zette dit op het rooktafeltje. Zijn vermoeden bleek gegrond ,er bevond zich nog een tweede laadje achter het eerste met daarin een wellicht interessanter object voor de oude speurder; een in roodbruin leer gekaft dagboekje met op de cover een Angelsaksisch wit kruis

 11. Mac Clelland kwam eveneens tot de conclusie dat de twee deuren van de kast dan alleen te openen waren door eerst de bovenkant omhoog te werken en te stutten aan beide zijkanten waar hij enkele houten kleerhangers voor gebruikte. De bovenste kopse scharnier pennen kwamen daardoor vrij en konden de deuren nu uit de onderste draaipennen worden getild en naar voren gemanouvreerd ,maar hij moest zorgen dat ze niet om buitelden terwijl het slot de deuren nog bij elkaar hield. Het lukte hem echter om ze wijdarms beide op te tillen uit de linker onderknip en ze dertig centimeter lager op de vloer neer te zetten. De gepensioneerde Mac Clelland moest nu toch even op adem komen. Hij begreep al dat het een stuk moeilijker zou gaan worden om ze zonder kabaal weer op hun plaats terug te krijgen maar dat zou hij dan wel weer zien. Op de kastplanken trof hij aan wat orthodoxe boeken, literatuur, zwart suede handschoenen en sjieke zwarte kleding. Hij roerde uit eerbied niets aan maar had vooral belangstelling voor de twee laadjes op midhoogte. ..

 12. [dodenhuis2, 5e ]
  Laat op die avond zat Mac Clelland in de fauteuil, ooit de vaste zitplaats van Julius King Wend, later van de Moore’s, en taste al geruime tijd visueel de nogsteeds authentiek gemeubileerde kamer af. Het appartement had een drukkende, beklemmende sfeer en hij begreep precies wat Beatrice een paar uur geleden bedoelde. De oude speurder had zijn koffer en overige persoonlijke spullen overgebracht, kon alles van de bestaande inrichting gebruiken uitgezonderd de grote donkere linnenkast waarvan Beatrice had gezegd dat deze een nalatenschap van Rosemary bevatte en dat de sleutel zoek was.
  Opeens spitste Mac Clelland zijn oren. Zo pijnzend hoorde hij in zijn nabijheid een zacht schuifelend geluid. Hij fronste de wenkbrauwen, stond geruisloos op en had al snel de zekere indruk dat het ergens achter de kast langs ging

 13. [dodenhuis2, 5d]
  – ‘Dat was voorheen het vertrek van kolonel Moore en zijn overleden vrouw Rosemary onze zuster ,en daarna nog weer Julius” gaf Beatrice op geschrokken toon aan op het voornemen van Mac Clelland
  – “Aha.. wel, die kamer bedoel ik dus juffrouw Beatrice” glimlachte Mac Clelland
  – “Ik keur het persoonlijk ten zeerste af dat die kamer heropend wordt beste man, het was daar niet pluis en zal het ook nooit worden” verduidelijkte Beatrice
  – “Ik hou van ruimtes die geschiedenis hebben juffrouw Beatrice, maar belangrijker is dat ik goed kan slapen” hield de speurder buitendienst vol
  – “Dat zul je daar niet beste man, maar mij om het even, dan moet je hetzelf maar weten. Ik heb mijn plicht gedaan door je te waarschuwen. Rebecca!..breng de sleutel voor meneer de eigenwijze huurder”..

 14. – “Mijn allernederigste excuses juffrouw Beatrice dat mijn middag uitstapje wat uitliep, maar ik werd terloops opgehouden door een wat vreemde tourist” veronschuldigde Mac Clelland zich.
  Beatrice keek argwanend een moment stokstijf de oude speurder aan. -“Een tourist?! Probeer je me nu werkelijk wijs te maken dat dit gehate oord touristen aantrekt?”
  – “Het is hier zeker onherbergzaam jufrouw Beatrice maar misschien komt men hier niet zonder reden” opperde de oude speurder.
  Beatrice werd nu zichtbaar achterdochtig omdat Mac Clelland leek te vissen naar iets.
  – “Ik kan aan de oostzijde niet goed de slaap vatten door het geweld van de oceaan golven tegen de rotsen”
  – “En?..Wat wilt u daarmee zeggen?”
  -“Niet zeggen,..vragen. Ik zou graag van kamer willen veranderen als ik zo vrij mag zijn” ..”van de oostzijde naar de westkant, de voorkant. Mijn oog viel vanmiddag op die leegstaande kamer rechtsboven de grote toegang, eerste verdieping. Is dat te realiseren juffrouw Beatrice? ..

 15. [dodenhuis2, 5b]
  Ondanks de boosaardige bui van Beatrice lieten de drie aangeschoven laatkomers zich de Queenssoep goed smaken onder een sfeer die geheimzinnig, ja ..gespannen was te noemen.
  – “Willen de heren er geen gewoonte van maken zo laat aan tafel te arriveren” begon Beatrice zoals te verwachten was van haar uit te varen
  Lawrence keek even met opgetrokken wenkbrauwen beurtelings Millner en Mac Clelland aan maar liet zich niet verder van de soep afleiden. Ook Millner reageerde niet. Mac Clelland echter leek het moment juist afgewacht te hebben.

 16. [Dodenhuis 2, episode 5]
  – “Ga jij is kijken waar die nieuwe huurder blijft” sommeerde tante Beatrice op bazige toon tegen haar hulp Rebecca, “Het avondeten is hier van vijf tot zeven en daar heeft iedereen zich maar aan te houden en dan ruimen we op! ..en waarom zijn die Carl en Millner er niet!”
  – “Ik zag de nieuwe huurder half de middag de deur uit gaan en een half uur later gevolgd door Carl Lawrence en Millner” wist Rebecca als enige informatie.
  Juist op dat moment gaat de deur van de bijkeuken open en komen Lawrence en Millner onverstoorbaar binnen, gevolgt door Mac Clelland

 17. Hello, goodbye,

  Ik lees net dat Corry van der Linden zaterdag 6 juni is overleden.
  Zij had een mooie herkenbare stem, in de vele hoorspelen waar zij in mee deed.
  Gelukkig kunnen wij nog van haar stem en spel genieten.
  Ik wens haar familie veel sterkte en liefde toe.

  Cornelis.

 18. ik ben nieuw in dit genre, bij ACTION enkele audiobooks gekocht, ik hoop dat ik nog wat van die oude scifi dingen kan bijkopen …

 19. Beste mensen, ik zoek al geruime tijd naar afleveringen van de radiokinderserie Pim en Wiebe uit 1953, onderdeel van het KRO programma Het radioprentenboek.Kan iemand mij verder helpen?

 20. Hallo,
  Ik heb een vraag; kan iemand mij hier helpen met het compleet krijgen van het hoorspel “de brekers”? Ik heb de hele serie op een aflevering na. Dat is uit seizoen 1 aflevering 2 “slapende honden blaffen niet”.
  Ik hoop dat iemand deze aflevering voor mij heeft…bij voorbaat dank.

  met vriendelijke groet, Rembrandt

 21. In “Sprong in het heelal: Operatie Luna” voerde schrijver Charles Chilton een raketbasis ‘Poker Flats’ op in de staat New Mexico, niet ver van Las Vegas. Bij mijn weten heette het raketproefterrein in die amerikaanse staat ‘White Sands’. Maar er bestaat wel een echte raketbasis in Alaska bij Fairbanks die ‘Poker Flat’ heet! Op website Poker Flat Research Range staat te lezen:
  “Poker Flat Research Range the largest land-based rocket research range
  in the world and the only high-latitude rocket range in the United States. Poker Flat
  launches scientific sounding rockets, performs satellite tracking and is home to a growing
  fleet of unmanned aircraft.
  Poker Flat Research Range is perfectly located in Interior Alaska. From this site, rockets
  can launch and fly over the sparsely populated tundra hundreds of miles north of the
  range with special permission from federal, state and tribal landowners. Additionally,
  the range is situated beneath the auroral oval a ring across the circumpolar north
  where auroras typically occur providing ample opportunities to continue scientists
  examination of the aurora.”
  Nu vraag ik me af, of Chilton’s fictie van het Luna-startterrein in Australië min of meer was geënt op de werkelijke raketbasis Woomera.

  1. Dank voor je reactie!
   Ik kan me de vraag voorstellen. In de Matt Meldon serie was Paul Van Herck hier wel heel duidelijk in. Of Charles Chilton het ook zo bedoelde, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten…

 22. Beste Geronimo,

  Mij is ter ore gekomen dat Ad Löbler onlangs is overleden.De exacte sterfdatum is mij (nog) niet bekend.

  Met vriendelijke groet, André Volkers

  1. Geachte Louis,

   Ik wist niet dat aan het bijhouden van een website verplichtingen lagen.
   Uw reactie met “UITROEPTEKEN” geeft mij namelijk erg het gevoel dat de beheerder van deze website het stadium van falen heeft bereikt.
   Het spijt me dat deze indruk bij u gewekt is.
   Voor enige uitleg hierover kan ik u verwijzen naar enkele links, waaruit het tegendeel deels spreekt, ofwel een verklaring wordt gegeven:

   In “Nieuws” en kijk ook af en toe eens bij “Updates“.

   Ik hoop dat hiermee duidelijk is dat de wijze waarop u reageert in dit gastenboek als “bijzonder” wordt ervaren…
   Daarmee hoop ik echter niet dat uw hoorspelvreugde is afgenomen.
   Ik hoop ook dat ik u hiermee duidelijk heb gemaakt dat deze website wel degelijk het hoorspel nog steeds regelmatig een warm hart blijft toedragen, alleen momenteel in een mindere frequentie, waarvoor mijn aller nederigste excuses.

   Met vriendelijke luistergroet,
   Geronimo, beheerder van deze site.

 23. Beste webmaster

  Ik kwam op uw website informatie tegen over het hoorspel Het
  Atoom in dienst van de vrede, waarvoor dank.

  Ik heb de teksten van de 11 afleveringen, en mocht u
  daarvoor interesse hebben, dan kan ik daarvan een kopie voor u maken.

  Ik heb ook een vraag: op uw website staat informatie onder
  meer ontleend aan een radiogids, om welke radiogids gaat het?

  Met vriendelijke groet, en alvast dank voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet

  Marja Roholl

 24. Geachte heer/mevrouw,

  Bij toeval werd ik door de zoon van hoorspelregisseur Jan Hubert erop gewezen dat mijn naam voorkomt op uw site. Alleen is het niet Leo Jansen maar Leo Janssen. Mijn geboortedatum is 21 mei 1948. Ik heb nog een actiefoto met Mat Meldon ( Bert Dijkstra), Regisseur Harry Bronk, technicus Herman van der Leelie en directeur Tros Radio Andre Meurs die hoogstpersoonlijk de piepjes maakte voor het grondcontact met Mar Meldon in zijn ruimteschip. Zelf sta ik met mijn hoofd afgewend naar de alkoof. Wanneer u mij uw e-mailadres geeft, stuur ik de foto op.

  met een vriendelijk groet,

  Leo Janssen

  1. Aan Cornelis is een dankmail gestuurd.
   Inderdaad bestond Geronimo hoorspelen op 4 maart 2014 alweer 9 jaar.
   Ik hoop zeker de 10 en nog veel langer vol te houden.
   Ook zal het nu even op een wat lager “pitje” zijn.

   Voor alle trouwe bezoekers dank voor uw geduld!

 25. dodenhuis2 / 4e
  Hij zocht steun met de linkerhand om een duizeling te voorkomen. Zijn gedachten vermenigvuldigden zich; “Zwaar weer ,een huiveringwekkende afgrond naar de kolkende oceaan, geen omstanders,..een ideale plek om je van iemand te ontdoen”..
  Bij die laatste gedachte ging zijn vrije rechterhand instinctief maar rustig naar de binnenzak van zijn wollen jas, haalde rustig de Browning te voorschijn, spande even rustig het wapen en draaide zich toen met een snelle wending om, meteen het wapen gericht op de persoon enkele meters schuin boven hem. ..
  – “Deze keer jammer voor je beste vriend!..maar ik was er op voorbereid! Blijf doodstil staan want ik geef geen tweede waarschuwing! Realiseer je dat een kogel uit dit wapen dwars door je middeleeuwse uitrusting gaat!”

  Woedend bestormden de opgezweepte oceaangolven de rotsen onderaan dodenhuis, diep achter de rug van Mac Clelland.

  einde van de 4de episode

 26. dodenhuis2 / 4d
  Mac Clelland was vanaf de voorzijde gelopen eerst naar de noordzijde van het kasteel over moeilijk begaanbaar terrein tussen de wilde begroeing door en stond enkele meters van de afgaande rotsen af. Hij luisterde naar het geweld van de watermassa daar ergens beneden en nam de noordkant van het kasteel goed in zich op. Ja,..het was indrukwekkend wat zich hier in natuurlijke zin afspeelde.
  Hij wilde in ieder geval ook de zuidkant deze middag nog gezien hebben en ging daarom maar meteen weer de route terug voorlangs de frontzijde. De zuidkant was bovendien ruwer en zou meer tijd in beslag nemen.
  Opnieuw worstelde Mac Clelland zich door de ruwe natuur naar de rotskant en waagde zich deze keer verder dan daarstraks. Hij was weer de begroeing door en naderde wederom de afgrond. Enkele passen naar rechts zag hij een soort natuurlijke verlaging tot waar je kon komen op de rotsblokken. Het zag er levensgevaarlijk uit maar even later keek Mac Clelland vanaf die positie langs de afgrond naar de ziedende kolkende watermassa in de diepte. ..

 27. dodenhuis2 / 4c
  Het bleef een stormachtige maand Juli van dat jaar 1940. De lucht boven Wildesbrough kolkte even woest als de aanstormende golven die zich onafgebroken in razernij te pletter liepen tegen het gesteente onderaan Dodenhuis.
  Mac Clelland had zijn eerste nacht in de oostelijke kamer op de eerste geen oog dicht gedaan van het natuurkabaal. Wel was hij tevreden over de bediening, had een stevig ontbijt en koffie genuttigd, had daarna het kasteel goed bekeken en genoten van de schilderijen collectie waarbij hij duidelijk het gevoel had gekregen dat hij vanuit diverse hoeken met argusogen in de gaten werd gehouden, en inmiddels een eveneens uitstekend verzorgde middaglunch gebruikt. Tot zover was er niets mis vond Mac Clelland. Hij was naar deze lokatie gekomen om na een lange staat van dienst bij de recherche tot rust te komen. Hij was altijd al een Natuurliefhebber geweest en was er daarom ondanks het ruige weer laat in de middag in zijn vertrouwde wollen jas met geruite sjaal en vilten hoed maar meteen nog op uit getrokken om de directe omgeving eens te verkennen. ..

 28. Dodenhuis2 / 4b
  Punctueel leverde Ed Hoover de kamersleutel in bij Rebecca Hensley aan de receptie op de begane grond, terwijl haar stuurse bazin Beatrice het duidelijk demonstratief te druk had een eind verderop. Hoover schudde de hand nog van Lawrence en Milner ter afscheid en passeerde daarbij de nieuwe huurder Mac Clelland, zittend in een pluge fauteuiltje op de parterre. Hij groette de zo te zien een gepensioneerde gezellige oudere baas met hoed, geruite sjaal en wollige jas waarbij het iedereen ontging dat Hoover de man een nauwelijks zichtbaar knipoogje had gegeven. De man gaf in diezelfde fractie van een seconde een niets zeggende strakke blik retour naar Hoover van vlak boven zijn welkoms kopje koffie, gevolgd door een vriendelijk knikje en een
  – “Goede reis terug sir”.
  – “Thank you mister”..gaf Hoover responce, “en u een plezierige tijd toegewenst in ..Wildesbrough”.
  Even later reed de taxi weg met Hoover en verdween uit het zicht ,als wederom een wegebbende episode te dodenhuis die onbevredigend afgesloten was.

 29. ..Dodenhuis2 ,episode4 ..
  ..3 Juli 1940, even voor 10.00uur ..Inspecteur Hoover zat peinzend achter zijn bureau in de gehuurde kamer op de eerste verdieping van dodenhuis, met voor zich de rapportage die hij had voltooid m.b.t. de hier voorgevallen gebeurtenissen waarvan hij overtuigd was dat het geen gewone omstandigheden of ongevallen waren geweest. Hij was verre van tevreden over het verloop van zijn slepende onderzoek en besefte maar al te goed dat hij met onvoldoende resultaat afhaakte en daar niet bepaald punten mee zou scoren bij het Central Parket van de FBI te New York, juist op het moment dat hij naar San Francisco zou moeten om daar de FBI verder te optimaliseren. Hij kon het er principieel ook niet bij laten liggen dat hij het Fatum,..het noodlot over “dodenhuis” niet ontmaskerd had en had daarom een vervolgplan uitgewerkt wat meer resultaat moest opleveren. .. Geklop op de deur schudde Hoover uit zijn mijmering.
  – “Binnen!..de deur is open!”
  Carl Lawrence verscheen.
  – “Good morning, ..de nieuwe huurder Mac Clelland is gearriveerd.”
  Hoover knikte begripvol
  – “Ik ben zover”

 30. Beste JB,Dank voor de uitgebreide toelichting. De door u aangeleverde teksten met betrekking tot de series Dodenhuis zijn gebaseerd op verhalen van derden. Ik neem derhalve aan dat de scenario’s afwijken van de oorspronkelijke scripts.Met name over het door u geschreven scenario van de tweede serie heb ik enkele vragen. Het is alsof alsof het verhaal pas na de Twee Wereldoorlog is geschreven. Het scenario vangt normaal aan maar na enige tijd komen er oorlogshandelingen in voor die me verbazen. De auteur, S. de Vries jr., kan een vooruitziende blik hebben gehad, maar dat betwijfel ik ten zeerste.

  Bijvoorbeeld:
  In Rotterdam bestormen mariniers samen met landmacht infanterie het bankgebouw van de Nationale Levensverzekering Maatschappij van waaruit de twee bruggen onder controle worden gehouden door de vijand, maar ook de Luftwaffe commando’s vechten voor hun leven en houden stand. De bliksemactie loopt vast tegen het massale Duitse spervuur.

  De bovenstaande tekst bevat een spannende verhaallijn maar ik kan me moeilijk voorstellen dat het in de buurt van het oorspronkelijke script komt.

  Ik waardeer het ten zeerste dat u zoveel tijd en energie steekt in Dodenhuis. Mijn opmerkingen komen waarschijnlijk bij u over als muggenzifterij. Ik probeer enkel duidelijkheid te verkrijgen omtrent de juistheid van de teksten geplaatst op deze website. Beschouw het als een vorm van beroepsdeformatie van een oud-archivaris.

  Met een vriendelijke groet,
  John

  1. Geachte John,
   ..er is geen sprake van muggenzifterij, integendeel, deze open dialoog mbt mijn “remake” van Dodenhuis is prima en wordt gewaardeerd. Als de oorspronkelijke scrips van 1, 2, 4 & 5 mij exact bekend waren geweest had Geronimo ze vier jaar geleden al van mij gehad. De oorlogsdetails, die de schrijvers uiteraard niet konden voorzien, heb ik ingelast om de lezers vooral wat houvast qua tijdsindruk te geven maar hadden bij nader inzien beter cursief kunnen staan.
   Het moge dus duidelijk zijn dat mijn remake inderdaad afwijkt van het schrijfwerk van de auteurs ruim 70jaar geleden.
   De insteek ,en uitdaging ,is vooral bedoeld als hommage aan de vroegere hoorspelschrijvers, de radio -cultuur van weleer, en iets te willen doen voor anderen. En natuurlijk voor deze mooie site waarvoor ik vooralsnog graag invulling wil geven aan de laatste stukjes/episodes van dodenhuis2 in het zicht van de finisch. Hart.gr JB

   1. Beste JB,

    Uw insteek met betrekking tot “Dodenhuis” is me nu volkomen duidelijk. Hopelijk loopt u ooit nog eens tegen de originele scripts op.

    Ik wens u veel succes toe bij uw verdere inspanningen Dodenhuis tot leven te wekken. Al ben ik bang dat de teksten altijd in de schaduw staan van uw illustraties.

    Met een vriendelijke groet,
    John

 31. Beste JB,

  Dank voor uw reactie op mijn bericht van 25 januari. Mag ik uit uw reactie afleiden dat u niet beschikt over de originele scripts van de series Dodenhuis?

  Aan de hand van gesprekken met derden maakte u een reconstructie van de series. Maar dan spreken we niet over scripts. Een script is de letterlijke tekst van een hoorspel inclusief verwijzingen naar geluiden en dergelijke.

  Ik wacht uw antwoord met belangstelling af met een hartelijke groet,

  John

  1. Beste John,
   uw interpretatie m.b.t. de series dodenhuis 1, 2, 4 & 5 is juist, daarom spreek ik liever van scenario’s ipv scrips. Er is veel voorstellings -vermogen voor nodig, vooral in chronologische zin, om een verhaallijn te reconstrueren uit de ook al weer lang geleden gehoorde sumiere details van radio-luisteraars van de vroegere goudsche buurt , en luisteraars te spangen. .. Zeer verrassend en waardevol is de laatst toegevoegde afbeelding/beschrijving van episode7/serie2 waarvoor JvH hart.dank, tot daar wordt het scenario hervat in nauw overleg met de webmaster. .. Relatie in Engeland hebben tot nog toe geen opheldering kunnen geven over de persoon Jael Carrison, wel dat een radioserie “House of the dead” in latere jaren herhaald werd. Voor alle nog traceerbare informatie mbt “Dodenhuis” via Geronimo houd ik mij aanbevolen. .. Project “Dodenhuis” loopt nu voor het 5de jaar, ..veel dank aan de webmaster voor alle professionele ondersteuning en het beschikbaar stellen van bandbreedte. Groet JB

 32. ..Het komt als onwaarschijnlijk voor dat na die eerste oorlogsdagen van Mei 1940 en het vernietigende bombardement van de goudse buurt van Rotterdam, de onderbroken 2de serie van “Dodenhuis” hervat werd nadat alles, dus ook Hilversum, onder controlle was komen te staan van het duitse regime en hoorspelmaker S de Vries jr terstond moest zien weg te komen uit Hilversum, terwijl in het weliswaar relatief nog veilige Engeland ook de BBC genoeg andere zaken aan het hoofd had, ..maar het scenario van Jael Carrison alsmede de nederlandse bewerking daarvan door Peter Goodman liep inderdaad door zoals aangekondigd in de vooraf gedrukte radiobodes. .. Er wordt opnieuw aan gewerkt. Gr JB

  1. Met interesse volg ik de bijdragen die JB plaatst in dit gastenboek. Met name de vele items met betrekking tot de serie Dodenhuis. Graag zou ik de bronnen kennen waaruit JB put met betrekking tot de scripts van de diverse series Dodenhuis.

   Een correctie op de bijdrage van JB d.d. 21 januari 2014. Regisseur S. de Vries jr. bleef bij de VARA in dienst tot en met 30 april 1941. Op 1 mei 1941 werden de omroepverenigingen opgeheven en zond de Nederlandse Omroep uit via de zenders Hilversum 1 en 2 en de draadomroep.

   1. Geachte John,

    dank voor de extra info, van mede deze details moeten we het hebben om de puzzelstukjes van dodenhuis zoveel mogelijk te rangschikken. Ook de heren H & H hart.dank, ..(inspiratie)bron waren behalve vergeelde knipsels vooral de inmiddels ons ontvallen ouderen die zich details van het hoorspel herinnerden,..ook zo in Engeland. Gr JB

 33. Beste lezers,
  ik ben al lang op zoek naar de afleveringen van het VARA hoorspel De Wilde Vaart. Weet iemand mij een tip te geven of ik dit kan kopen/downloaden?
  bij voorbaat dank,
  Henri

 34. Beste Geronimo,

  ik begrijp het toch goed dat ik uit onderstaand antwoord aan Wil Carton moet concluderen dat de vermiste delen nog steeds niet boven water zijn? Zou me ook zeer verbazen, maar allen, volhouden en blijven zoeken.

  “Aan Wil Carton is een mail gestuurd.

  Daarin vermeld dat betrokkene in bovenstaande reactie genoemd helaas niets van zich heeft laten horen. Daardoor (kort gezegd!) aangenomen dat het niet om genoemde bestanden gaat. Helaas…”

  1. Geachte Henri de la Haye,

   Uw conclusie is helaas juist.
   Tot op heden hebben verschillende bezoekers van deze website, ieder met zijn of haar goede bedoelingen gemeend de vermiste delen 1, 2, 3 & 5 van Sprong 1 ergens te hebben achterhaald. Helaas, tevergeefs. Dus de zoektocht staat nog open!!!

   Groet,
   Geronimo

 35. Ik heb U al eens een berichtje gestuurd, dat ik nog steedshet hoorspel van Insp Erik de Jager op mijn PC heb staan.Komen andere hoorspelen misschien niet door of dat ik zeniet meer ontvang, of heeft U er nog geen nieuwe opgezet.

  1. Geachte P. Veen,

   Zoals u in onderstaande reactie op uw eerdere bericht kunt lezen, heb ik wel degelijk antwoord gegeven op uw eerdere reactie. Zodra mijn tijd het toelaat zal ik u echter ook persoonlijk via mail laten weten waar ‘de schoen wringt’. In het kort: Er is niets mis met uw pc, ik heb gewoon minder vrije tijd. Het blijft een hobby…

   Groet,
   Geronimo

  1. Geachte P. Veen,

   Een terechte vraag die wellicht meer bezoekers bezig houdt.
   De afgelopen tijd ben ik door privé omstandigheden behoorlijk beziggehouden met andere zaken dan deze website. Uiteraard lopen er bepaalde projecten op deze site ook gewoon door, zoals Nieuws en het gekoppelde twitteraccount. Maar tot heden zag ik geen tijd om de wat bewerkelijkere zaken op te pakken, zoals het hoorspel onder “Uitzending”. Momenteel ben ik werkzaam in het buitenland en moet het hebben van kostbare weekenden. Dat wil echter niet zeggen dat ik dit onderwerp laat liggen. Het heeft zeker de aandacht en zodra ik in tijd en ruimte mogelijkheden zie, gaat dit weer opgepakt worden. Ik denk alleen wel dat de frequentie van “wisselen” 2-maandelijks gaat worden.

   Dank voor uw reactie en ik weet hierdoor ook weer dat ook dit onderwerp op de website gewaardeerd en nu ook gemist wordt.

   Met luistergroet.

 36. Beste Geronimo,

  allereerst wil ik jou en de andere hoorspel fans, die jou helpen, bedanken voor het in eer houden van het hoorspel.Ik ben al vanaf jongs af aan fan en ben dit altijd gebleven; mede door initiatieven van diverse hoorspel-liefhebbers.

  Ik heb wat rondgekeken op diverse sites naar hoorspelscripts. Ik kan de scripts van de Matt Meldon series nergens vinden. Ik dacht meteen: nu is het moment gekomen om iets terug te doen voor de hoorspel fans. Ik ga die scripts zelf uitschrijven. Maar voordat ik me aan dit kunststukje waag, wil ik natuurlijk zeker weten dat deze scripts al niet ergens bestaan.

  vriendelijke groet,Guido

 37. Goedemorgen,

  Hier enige reacties op de afleveringen van Biels & Co. Ik heb aan de meneer van die site van Biels (die nu opgeheven is) in 2010 de nodige data van uitzendingen gestuurd. Ik had nl. een soort ‘Bielseclopedie’. Veel Bielsen zult u niet missen, denk ik. De allereerste (veel leven in de brouwerij) ken ik niet.

  Er is ook nog een aflevering over een Sinterklaasfeest waarin men een fles aftershave verward met een fles alcohol. Ik kon die niet opnemen ivm. een verjaardag maar moest genoegen nemen met een transistor radio. Helaas!! De afl. Over Pet Professor is inderdaad de grote man van het gas. Ik heb mijn aflevering zelf een naam gegeven zoals: de Bielskelow op de Jaarbeurs.

  Ik zal voor u nog even verder kijken omtrent de onderwerpen van de afleveringen.

  Groeten Magda

 38. Triest om te horen dat dhr. Povel is overleden. Ik heb altijd enorm van zijn hoorspelen genoten. En zal dat altijd blijven doen. Met name de Sprong in het heelal hoorspelen. Bij het beluisteren van deze hoorspelen waan ik mij een meeliftende ruimtereiziger wat een welkome afwisseling van het dagelijkse leven is. Léon Povel mag nu zijn eigen ruimtereis beginnen. Bij deze bedank ik de heer Povel voor zijn mooie hoorspelen welke tot in lengte van dagen beluisterd zullen worden.

 39. Hallo hoorspelvrienden,
  Ik lees net dat de heer Léon Povel is overleden.
  Mijn eerste, voorlopige reactie is.
  Leon Povel was een groot mens.
  Van zijn prachtige werk kunnen wij gelukkig
  nog heel lang en intens blijven genieten.
  Ik wens de fam. Povel veel liefde en sterkte toe.
  Groet, Cornelis.

 40. Mijnheer, ik zou dolgraag geluidskopieën krijgen van de volgens uw Gastenboek nog bestaande delen 1,2,3,5,6 van “Sprong in het heelal, Operatie Luna”. Die delen zijn volgens het luisterboek van uitgever Rubinstein verloren gegaan, maar in uw Gastenboek staat:

  20-06-2010 16:24:42
  de delen 123,56 operatie luna, waar kan ik ze afleveren, op een ftp server b.v.? Ze zijn c.a. 20 Mb/stuk. Mail mij.
  Ik zoek “de vrouw in het wit” compleet
  groet, Ruud.

  1. Aan Wil Carton is een mail gestuurd.

   Daarin vermeld dat betrokkene in bovenstaande reactie genoemd helaas niets van zich heeft laten horen. Daardoor (kort gezegd!) aangenomen dat het niet om genoemde bestanden gaat. Helaas…

 41. Wat een fijne hoorspelen, Sprong in het Heelal, Testbemanning. We hebben o.a. de 3 series van Sprong in het Heelal, en beluisteren die zeer regelmatig. Op het ogenblik is Frank Rogers de neergestortte vrachtvaarder 2 aan het nakijken ,of hij er iets van kan redden.Je zit echt helemaal erin,heerlijk.

  Heb kinderen van 22,20 en 13 jaar ,en die kunnen net als ik hele stukken uit hun hoord, b.v” ga je ook naar de tentoonstelling”, Jeff’s droom door Whittaker’s invloed. Het is leuk om op straat zomaar beginnen met een deel uit het hoorspel, en de een zegt dan “Het park is gesloten”,” ja,maar je kunt er wel in”zegt de ander dan, e.d.

  Heerlijke hoorspel, mijn kinderen zijn er echt mee opgegroeid, en krijgen ze ook voor hen verjaardag. Wat fijn om te lezen dat er zoveel mensen graag naar luisteren. Testbemanning hebben mijn kinderen b.v. ook,

  Fijn hoor, Arja

 42. Voor de “Hoorspel zoek hoek” met betrekking tot “Lief zijn voor de buren”.
  Uitgezonden vanaf zondag 15 oktober 1972 tot en met zondag 29 april 1973 door de VARA via Hilversum 1.
  Op zondag 13 mei 1973 zond de VARA als extraatje een bloemlezing van liedjes en dialogen uit van dit muzikaal feuilleton.
  Helaas beschik ik maar over drie afleveringen, de serie is meer cabaret dan hoorspel. Vanwege de kwinkslag met de actualiteit en de vele liedjes.

  Ik heb het vermoeden dat de zoeker meer resultaat boekt de serie compleet te krijgen bij verzamelaars van cabaretuitzendingen.
  Klik hier voor aanvullende informatie over deze serie.

  Groet,
  John

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *