Hoorspelheld Mr. E. Franquinet

Mr. Eddy Franquinet

Edmond Marie Constant Bernard Franquinet (roepnaam Eddy)
(geboren te Maastricht op 6 januari 1896 – overleden op 17 november 1974)

Mr. Eddy Franquinet vertaalde, onder het pseudoniem “P.R.O. PELLER”, de eerste 3 series van de Sprong in het Heelal. Het gebruik van een pseudoniem was op uitdrukkelijk verzoek van de minister van Justitie, om enige afstand te bewaren tussen zijn werk als rechter in Roermond en zijn vele schrijverij.

Sprong 1 deel 18

Dat Mr. Franquinet veel schreef, blijkt wel uit onderstaand artikel, afkomstig uit de KRO-gids van 22-01-1950. Toen was deze oorspronkelijke rechter al 15 jaar ook actief als schrijver, onder pseudoniem, voor de KRO.

Mr. E. Franquinet deed de vertaling van Sprong in het heelal:


Katholieke Radiogids 22-01-1950:
Mr E. Franquinet is 15 jaar P.R.O.- peller

Onder de mensen, die Abraham gezien hebben, zijn er velen, die klagen over het gebrek aan energie en aan lust tot het technisch avontuur bij de tegenwoordige jeugd. In de goede oude tijd was dat allemaal anders: toen bouwde men zelf een radio, nu koopt men er een; toen wist men secuur, hoe een trein, een auto en een vliegtuig er in hun geheimzinnige binnenste uitzagen, en nu voelt men slechts, of de kussens zacht genoeg zijn, De jeugd van vandaag kan wel als tegenargument aanvoeren, dat de tijd van het „amateurisme” voorbij is, dat de ontdekkingen geen sensatie meer brengen en veel een voortbouwen geworden is op reeds lang gedane uitvindingen, een proces waar alleen specialisten notie van kunnen hebben, en dat voor de rest het verbazen ook al gewoonte geworden is,…. het komt ons toch voor, dat het volksdeel van initiatiefrijke, snuffelende en knutselende hobbymensen, die amateurs genoemd worden, maar die in hun liefhebberij een groot vakmanschap bereikten, het ras der mannen met mannelijke eigenschappen dus, thans min of meer aan het uitdunnen is. Het is een kwestie van mentaliteit: men kan zijn carrière richten op prestatie, men kan haar richten op profijt. De „gekken”, die van hun arbeid en hun hobby’s een roekeloos avontuur maken, zijn niet zo talrijk meer. Maar zij worden gemist.

Een van de garde, die zijn jeugddromen trouw bleef, is P.R.O. Peller (Mr E. Franquinet). Eens in de maand (thans op de tweede Zaterdagmiddag) klinkt zijn stem door de luidspreker. Deze maand is het vijftien jaar geleden, dat hij met zijn regelmatige spreekbeurten begon over Nederlands roem; de luchtvaart. Hij hield een fakkel brandende in vele jonge en jonggebleven harten, hij bracht kennis en nieuws en voor velen waren zijn causerieën aanleiding tot verdere interesse, die leidde tot activiteit in het avontuur.

Reeds lang voor zijn eerste radio-optreden in 1932 had deze Maastrichtenaar zijn sporen op luchtvaartgebied verdiend: als oprichter van het comité „Vliegveld Zuid-Limburg”, als medewerker aan tal van tijdschriften en aan de Katholieke Encyclopaedie voor de luchtvaartrubriek. Van 1932 tot 1934 hield Mr Franquinet losse spreekbeurten voor de K.R.O. over het vliegwezen en ook over fotografie en de geschiedenis van Limburg. In 1936 werd hij leraar in luchtvaartrecht, luchtverkeersregels en luchtvaartgeschiedenis aan het Nederlands Luchtvaart Instituut. In Januari 1935, dus nu vijftien jaar geleden, werd hij vaste medewerker aan de K.R.O. en koos zich het pseudoniem P.R.O. Peller. Aanvankelijk gaf hij om de andere maand een overzicht van het in de afgelopen tweemaandelijkse periode op luchtvaartgebied voorgevallene. De rubriek heette toen „De K.R.O.-luchtlijn”. Vanaf Januari 1936 kwam deze rubriek maandelijks in de aether. Twee jaar later werd de naam: „Het K.R.O. Luchtnet”. Er waren toen drie „lijnen”, een technische, een historische en een actualiteitenlijn. Van April 1940 tot 1946 was het Luchtnet uit de aether, daarna werd de maandelijkse rubriek voortgezet onder de titel „De vliegende Hollander”.

In de loop der jaren 1927—1949 publiceerde Mr Franquinet ‘n vijftiental boeken, waarvan gewijd aan de luchtvaart: „Vogels vliegen over Limburg” (1930), „Vluchten” (1e druk 1933, 2e druk 1939), „Tussen grasmat en stratosfeer”, de eerste Nederlandse luchtvaartencyclopaedie (1936) onder pseudoniem P.R.O. Peller. De overige boeken handelden onder andere over het Limburgse landschap, de beeldende kunsten en de literatuur.

Mr. Franquinet studeerde rechtswetenschap te Amsterdam. Doctoraal examen werd afgelegd in 1923. In 1924 werd hij advocaat-procureur en waarnemend griffier bij de rechtbank te Maastricht. Na een regelmatige carrière aan verschillende gerechtshoven is mr Franquinet thans vicepresident in de rechtbank te Roermond. Talrijk zijn voorts de organisaties waarin hij als bestuurder belangrijk werk deed. Thans is mr Franquinet drieënvijftig jaar. Zijn ondernemingsgeest en werklust geven de zekerheid dat Limburg en de K.R.O. nog veel van hem mogen verwachten.

Zie ook: De Sprong in het heelal – startpagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *