Geronimo hoorspelen alweer 19 jaar online

Geronimo 33

Geronimo hoorspelen bestaat vandaag 19 jaar. Ook dit keer wil ik dit moment graag gebruiken om u als bezoekers juist extra te bedanken voor uw bezoeken en reacties.

Momenteel wordt er flink gewerkt aan de Collectie. Iedere titel krijgt een eigen pagina. Dat zijn ruim 5000 pagina’s. U begrijpt, er is voorlopig nog genoeg te doen. Met de reacties die ik daar tot heden op gehad hebt, helpen die me zeker om gemotiveerd door te gaan.

Hoorspelcollectie enorm uitgebreid – Met dank aan:

Frank Oosterbroek

In 2022 werd ik benaderd door Frank Oosterbroek. Frank behoort tot de verzamelaars van hoorspelen, die door de jaren heen een enorme collectie hebben opgebouwd. Hij heeft daarbij regelmatig ook actief de achtergronden uitgezocht en vastgelegd. Hierdoor heeft Frank een indrukwekkend mooie bijdrage geleverd aan het behoud van hoorspelen. Hij heeft, net als enkele anderen, hiermee met zekerheid bijgedragen aan het voortbestaan van dit prachtig stukje cultureel erfgoed, het hoorspel.

Frank was bevreesd dat al zijn werk verloren zou gaan, als hij dit niet zou delen met anderen die dan ook zijn werk zouden bewaren en waar mogelijk zouden voortzetten. Frank vond in mij wel iemand die daarvoor in aanmerking kwam. Voor mij voelde dat als een enorme eer.

In het verleden, toen ik ongeveer een jaar of 16 was, verzamelde ik samen met een goede vriend de hoorspelen die destijds nog wel eens op de radio kwamen. Op een dag kwam die vriend met een artikel uit de krant waarin Frank Oosterbroek werd geïnterviewd over zijn hobby, het hoorspel. Dat artikel inspireerde mij enorm. Bovenstaande foto komt van dat artikel. Daardoor voelde het extra bijzonder dat ik nu na zoveel jaren niet alleen de man van dat artikel persoonlijk mocht ontmoeten, maar ook dat hij in mij een soort van opvolger zag.

In september 2022 ben ik bij Frank thuis geweest en ik werd zeer hartelijk door Frank en zijn vrouw ontvangen. Frank liet me zijn hoorspelkamer zien, met daarin papieren archieven en oude bandrecorders en nog heel veel meer. Een kamer die iedere hoorspelverzamelaar zich zou wensen. Frank voorzag mij van een harde schijf met zijn gehele collectie en zowel achtergrondinformatie in digitale- en papieren vorm en daar kon ik dus mee aan de slag.

hoorspelkamer Frank Oosterbroek
Een kleine blik in de hoorspelkamer van Frank Oosterbroek

Als uitgangspunt voor het ontsluiten van de collectie van Frank heb ik de online index (Collectie) van Hoorspelen.eu van John van Houten gebruikt. Daar staan met name de hoorspelen genoemd die op landelijke radio zijn uitgezonden. Het gaat daarbij al om globaal 5000 hoorspelen. Bij onduidelijkheden of verschillen in beide collecties heb ik die boven tafel gekregen met de steun van John. Maar naast de hoorspelen van John, heeft Frank op zijn schijf nog veel meer hoorspelmateriaal staan, waaronder ook buitenlandse producties.

Voor mezelf had ik besloten eerst de hoorspelen te ontsluiten die ook bij Hoorspelen.eu in Collectie staan en deze als nieuwe collectie toe te voegen aan Geronimo hoorspelen. Daarna ga ik stap voor stap de overgebleven producties na op de schijf van Frank. Hierdoor zal de collectie voorlopig zeker nog worden aangevuld met mooie nieuwe vondsten dankzij Frank.

Via deze weg wil ik daarom Frank enorm bedanken voor zijn vertrouwen in mij en deze mogelijkheid mijn collectie flink uit te breiden en John voor de steun tijdens het ontsluiten.

Paul Temple is “hot” in Duitsland:

Paul Temple banner PIDAX

In februari 2023 plaatste ik de scripts uit de radiogids van 1940 online van de hoorspelserie “Paul Vlaanderen en het Z4-mysterie“. Al vrij snel daarna werd ik gemaild door ene Georg Pagitz.

Z4 titel afbeelding transparant

Georg Pagitz werkt voor de productiemaatschappij PIDAX dat het op zich genomen heeft om onder andere Paul Temple hoorspelen opnieuw uit te brengen in Duitsland. De drie producties, die u hierboven ziet weergegeven, zijn producties uit 2022. Georg heeft met name de vertaling gedaan van gevonden scripts, waarbij hij ook gebruik gemaakt van de steun van de zoon van de auteur Francis Durbridge, Nicholas Durbridge.

De bovenste 3 titels, te weten:
Paul Temple und der Fall McRoy
Paul Temple und der Fall Westfield
Paul Temple und der Fall Valentine
zijn in Duitsland op cd een groot succes, waarbij de ARD zelfs “Paul Temple und der Fall Valentine” heeft gekocht en tijdens de kerstdagen in 2022 dit hoorspel heeft uitgezonden.

In januari 2022 berichtte ik al over twee Duitse Paul Temple’s die online stonden. Toen Georg Pagitz echter op mijn site tegen het script aanliep van “Paul Vlaanderen en het Z4 mysterie”, stuurde hij onmiddellijk een mail. Wat blijkt: het Engelse script van dit verhaal is helaas volledig verloren gegaan en PIDAX hoopt nu via dit Nederlandse script alsnog een Duitse versie te kunnen uitbrengen.

Z4 gids kelder transparant

Met enige aanpassingen heb ik Dhr. Pagitz kunnen voorzien van dit script en uit dankbaarheid kreeg ik de 3 cd’s thuis toegestuurd. PIXEL hoopt nu dit jaar de eerste schreden te kunnen zetten om het oorspronkelijk Britse hoorspel, getiteld “News of Paul Temple” uit 1939 opnieuw uit te kunnen brengen, nu in het Duits.

Uiteraard blijven we het uitkomen van dit nieuwe Duitse hoorspel op de voet volgen…

4-3-2005: Geronimo hoorspelen bestaat vandaag 18 jaar

Geronimo te paard

Deze website is alweer 18 jaar online. Zoals altijd wil ik dit moment graag gebruiken om u als bezoekers juist extra te bedanken voor uw bezoeken en reacties.

Speciaal wil ik er dit jaar uitlichten de bezoekers die in een reactie “gewoon” hun waardering uitspreken over een pagina, een onderwerp, of de site in zijn geheel. Dat lijkt een kleine moeite, maar ik vind dat niet gewoon, maar juist heel bijzonder. Daardoor voel ik me zeker gemotiveerd nog even door te gaan.

Informatie gezocht: Hoorspel muziek Paul Vlaanderen

Paul Vlaanderen en Ina en Sir Graham
Nico de Jong als Sir Graham, Eva Janssen als Ina en Jan van Ees als Paul Vlaanderen.

Vandaag heb ik een pagina geplaatst waarin achtergronden aan bod komen van de hoorspelserie “Paul Vlaanderen”. Klik daarvoor hier.

Wat daarin deels behandeld wordt, is de muziek uit deze hoorspelserie. Daar is namelijk wel wat bijzonders aan.

N.B. Zie ook update onderaan dit bericht!!!

Vóór de Tweede wereldoorlog werd de muziek bij Paul Vlaanderen verzorgd door het AVRO-orkest onder leiding van Louis Schmidt. Tijdens de Tweede wereld oorlog ontpopte deze Schmidt zich echter tot sympathisant van de nazi’s. De AVRO wilde na de oorlog niet met hem verder.

Na de oorlog gebruikte men voor de hoorspelen van Paul Vlaanderen de welbekende muziek van Koos van de Griend. Maar gold dat voor alle verhalen?

Koos van de Griend
Koos van de Griend

Waar de onduidelijkheid was, gold dit voor het eerste Paul Vlaanderen hoorspel dat na de Tweede wereldoorlog werd uitgezonden: “Haal Paul Vlaanderen er weer bij!” dat op 17-02-1946 voor het eerst werd uitgezonden. Welke muziek was hier gebruikt?

Recentelijk kwam Gerard Leeuw bij mij op het net dat hij de muziek had. Waarschijnlijk is dit ook een compositie van Koos van de Griend, maar een geheel andere compositie dan we horen in oktober 1946 bij “Paul Vlaanderen grijpt in“. Daarvan staat vast dat hierin de bekende tune van Koos van de Griend werd gebruikt.

Luister naar de begin- en eindtune van de “vermoedelijke” muziek van Paul Vlaanderen:


(met dank aan Gerard Leeuw)

Maar nu… We hebben dus deze compositie, waarschijnlijk uit 1946, maar wie kan daar meer over vertellen? Zowel Gerard als ik hebben onze bronnen gebruikt, maar tot op heden niets. Kunt u helpen?*** UPDATE!!!***

Inmiddels is er wel degelijk gezocht en zijn de uitkomsten daarvan zéér verrassend!

Philomeen Lelieveldt heeft, op verzoek van John van Houten, de zoektocht opgepakt en zeker ook antwoorden gevonden. Deze uitkomsten maakten wel dat ik de tekst, die oorspronkelijk boven deze update stond, iets moest aanpassen. Om de aanleiding van de oorspronkelijke vraag wel inzichtelijk te houden, heb ik geprobeerd de aanleiding intact te laten.

Voor de muziek van Paul Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog geldt nu dus in het kort:

17-02-1946: “Haal Paul Vlaanderen er weer bij!”.
Muziek van Dolf van der Linden.
(helaas geen geluidsfragment, maar wel bladmuziek)

06-10-1946: “Paul Vlaanderen grijpt in”.
Muziek van Koos van de Griend, de overbekende tune.

23-12-1946: “Paul Vlaanderen en het Z4 mysterie”.
Muziek van Koos van de Griend, maar geen zekerheid of het de overbekende tune betreft.

Vanaf 06-04-1947: “Paul Vlaanderen contra de markies” en in de daarop volgende hoorspelen horen we met zekerheid de overbekende tune van Koos van de Griend.

Voor meer details, klik hier en scroll naar “Muziek”.

Met dank aan:
– Gerard Leeuw voor de aanleiding tot de vraag
– John van Houten voor het oppakken van de vraag
– En vooral Philomeen Lelieveldt voor de gevonden antwoorden

Maar er blijft ook nog genoeg mysterie.
Het blijft tenslotte Paul Vlaanderen…

Deze hoorspel site: Paniek … Oh, nee toch niet …

Op 12 oktober kreeg ik een mail dat mijn webhost plannen had over te gaan van php 7.4 naar php 8.0. Wat de consequenties waren, kon ik nog niet overzien. Maar een dag later kreeg ik van John van Houten een mail: “Wat is er met je site aan de hand?”

De paniek sloeg toe, want ik was niet thuis en kon ook geen actie ondernemen. John keek echter mee en wist de rust terug te brengen. Zolang ik niet thuis was, zette hij de site van compleet offline terug op “onder onderhoud”. Toen ik thuis was, kon ik de site weer terug zetten op php 7.4, waardoor de site even weer te bereiken was.

Maar… dit zou van korte duur zijn.
Want mijn webhost zou hoe dan ook over stappen op php 8.0 per eind november. Er was dus nog even tijd, maar wat veroorzaakte dan het probleem?

En dan is er John.
Voor hem werd het al snel duidelijk dat mijn Thema ( de wijze waarop u naar deze site kijkt) het probleem was. Dus de zoektocht werd gestart naar een nieuw, passend thema. Dat ging niet vanzelf, want dat betekent ook nieuwe plugins en bijkomende wijzigingen. Wat past wel en niet bij php 8.0…

Ik zal u niet vermoeien met technische details, maar het kostte veel energie in een korte tijd. En die energie werd vooral ingevuld door John.
CSS, HTML, plugins, alles heeft hij uitgezocht om u (en mij) zoveel mogelijk het Geronimo-gevoel te laten behouden. En ik vind dat hem dat goed gelukt is!

Na iets meer dan twee weken, net voor de deadline van de webhost, draait deze site nu op php8.1. Met dank aan John.

Geronimo is dankzij John klaar voor de winter en hopelijk nog heel veel langer!

Dank je wel, John!

Groet,
Ton

Oproep: Koester op deze site alleen het hoorspel

Geronimo knie

Geachte bezoekers,

Via deze weg wil ik u verzoeken alleen te reageren op deze site als het gaat om de artikelen die op deze site staan en het dan te houden bij het hoorspel.
De laatste tijd krijg ik nog wel eens reacties waarin iemands mening over de huidige politieke situatie in Nederland, of de wereld, wordt gekoppeld aan het hoorspel. Of ik krijg reacties/vragen waarom ik aandacht besteed aan een hoorspelacteur/regisseur, die niet van onbesproken gedrag was.

In 2005 ben ik deze website begonnen met als insteek het hoorspel en alles wat met hoorspelen te maken heeft, een podium te geven. Daarbij is het vooral de bedoeling deze mooie cultuurvorm niet in de vergetelheid te laten geraken. Sedert een tijdje wordt deze site weergeven middels WordPress en daardoor was het voor mij mogelijk om bezoekers ook de ruimte te geven op meerdere fronten te reageren en hun enthousiasme te delen op de site. Mijn uitgangspunt was altijd dat iedereen op zijn/haar manier het plezier aan deze gezamenlijke hobby mocht delen.

Door een aantal berichten/reacties van de laatste tijd voel ik me echter genoodzaakt deze “vrijheid van reageren” in te perken.

Hoewel ik zelf ook zie en ervaar dat er veel problemen zijn in Nederland en de wereld, wil ik van mijn site geen politiek platform maken. Daarnaast ben ik van mening dat best mogelijk is om eventuele donkere kanten van mensen uit de hoorspelwereld te benoemen, maar dat dit eventueel ook kan zonder kwetsende of grove toelichting. Daarbij merk ik dat sommige reacties echter vooral eenzijdig en vanuit emotie worden geschreven, waarbij mensen dan ook in woord worden aangevallen en/of gekwetst.

Daarom heb ik besloten dat reacties van waaruit, zonder fatsoensnormen te hanteren, mensen worden aangevallen via deze site, of men vindt het nodig zijn politieke voorkeuren te koppelen aan deze site, ik deze berichten niet toelaat.

Mocht u van mening zijn dat ik het verkeerd zie, hoor ik dat graag en ben ik bereid mijn keuze toe te lichten.

Om dit besluit, helaas, fundamenteel vast te leggen op deze site, heb ik een extra submenu gemaakt onder “Service – Modereren op deze site“.

Zelf had ik nooit gedacht zo’n bericht/verzoek als dit te moeten plaatsen, zeker niet op een site over het hoorspel. Aangezien ik echter welopgevoed ben, wilde ik u mijn besluit niet onthouden.

Ik hoop oprecht op uw begrip.

Met luisterrijke groet,

Modereren op deze site

Afbeelding van Geronimo

Oproep: Koester op deze site alleen het hoorspel

Wat is modereren?
Modereren kan betekenen: “Matigen” of “Beperken”. Op een website is het een soort van voorzitter die de discussie online aan banden legt. Zo heb ik als webmaster dus de mogelijkheid om reacties van bezoekers wel/niet toe te laten, of indien gewenst aan te passen.

Ik had de hoop dat hierin mijn eigen inbreng/rol zo klein mogelijk zou zijn. Helaas is recentelijk echter gebleken dat ik mijn rol als moderator moet verduidelijken. Vandaar onderstaande toelichting/oproep.

Geachte bezoekers,

Via deze weg wil ik u verzoeken alleen te reageren op deze site als het gaat om de artikelen die op deze site staan en het dan te houden bij het hoorspel.
De laatste tijd krijg ik nog wel eens reacties waarin iemands mening over de huidige politieke situatie in Nederland, of de wereld, wordt gekoppeld aan het hoorspel. Of ik krijg reacties/vragen waarom ik aandacht besteed aan een hoorspelacteur/regisseur, die niet van onbesproken gedrag was.

In 2005 ben ik deze website begonnen met als insteek het hoorspel en alles wat met hoorspelen te maken heeft, een podium te geven. Daarbij is het vooral de bedoeling deze mooie cultuurvorm niet in de vergetelheid te laten geraken. Sedert een tijdje wordt deze site weergeven middels WordPress en daardoor was het voor mij mogelijk om bezoekers ook de ruimte te geven op meerdere fronten te reageren en hun enthousiasme te delen op de site. Mijn uitgangspunt was altijd dat iedereen op zijn/haar manier het plezier aan deze gezamenlijke hobby mocht delen.

Door een aantal berichten/reacties van de laatste tijd voel ik me echter genoodzaakt deze “vrijheid van reageren” in te perken.

Hoewel ik zelf ook zie en ervaar dat er veel problemen zijn in Nederland en de wereld, wil ik van mijn site geen politiek platform maken. Daarnaast ben ik van mening dat het best mogelijk is om eventuele donkere kanten van mensen uit de hoorspelwereld te benoemen, maar dat dit eventueel ook kan zonder kwetsende of grove toelichting. Daarbij merk ik dat sommige reacties echter vooral eenzijdig en vanuit emotie worden geschreven, waarbij mensen dan ook in woord worden aangevallen en/of gekwetst.

Daarom heb ik besloten dat reacties van waaruit, zonder fatsoensnormen te hanteren, mensen worden aangevallen via deze site, of men vindt het nodig zijn politieke voorkeuren te koppelen aan deze site, ik deze berichten niet toelaat.

Mocht u van mening zijn dat ik het verkeerd zie, hoor ik dat graag en ben ik bereid mijn keuze toe te lichten.

Zelf had ik nooit gedacht zo’n bericht/verzoek als dit te moeten plaatsen, zeker niet op een site over het hoorspel. Aangezien ik echter welopgevoed ben, wilde ik u mijn besluit niet onthouden.

Ik hoop op uw begrip.