“Echt gebeurd!” Luna 3

Banner Matt Meldon
In “Apollo XXI” raken de Amerikanen in de problemen, als blijkt dat de bemanning van Apollo XXII de echte plannen van de FF-bom blijken te hebben. Ze zoeken hun heil bij de Russen. Omdat iedereen, die de achterzijde van de Maan gezien heeft, nooit werkelijk heeft verteld wat ze gezien hebben, hopen ze dat de Russen kunnen helpen. Maarschalk Goratjov vertelt:


Zoals u wellicht al eens gehoord heeft, hebben de Russen vele primeurs behaald in de ruimtevaart. Zo waren zij de eerste die een satelliet in de ruimte wisten te brengen met de Spoetnik 1, in oktober 1957. Dit wordt ook wel gezien als de start van het ruimtevaarttijdperk. Met Spoetnik 2 werd in november 1957 het eerste levende wezen, de hond Laika, de ruimte ingeschoten. En zo hadden ze meerdere primeurs.

Zo werden met de Luna 3 de eerste beelden van de achterzijde van de maan gemaakt. In oktober 1959 fotografeerde de Luna 3 de achterzijde van de maan en zond deze afbeeldingen naar de Aarde. De Luna 3 zelf is nooit teruggekeerd naar de aarde.

De Luna 3 maakte, net als de Luna 15, deel uit van de verschillende ruimtevaart projecten waarmee de Russen, net als ook met de Vostok en Spoetnik, voorliepen op de Amerikanen. Maar met welke kennis van welke natie deze wedloop mogelijk was, blijft wel een vraag. Na de 2e wereldoorlog hebben zowel de Russen als ook de Amerikanen veel gebruik gemaakt van Duitse geleerden. Voor de Amerikanen is de bekendste geleerde natuurlijk Werner von Braun. Welke geleerden de Russen hebben “opgenomen” in hun ruimtevaartprogramma, weet ik echter niet. Wel vond ik een artikel over een Russisch geleerde die mede heeft bijgedragen tot de inspiratie van de Sovjets om de ruimte te ontdekken, namelijk Tsiolkovsky.

De Luna 3De Luna 3.

De naam Luna is overigens afkomstig van de Romeinse naam voor de godin van de maan.

In het geluidsfragment van het hoorspel, hierboven, hoort u dat de kwaliteit van de foto’s nog niet heel super was. In het echt maakte de Luna 3 in totaal 29 foto’s, waarvan er uiteindelijk 17 teruggeseind konden worden naar de Aarde.

De achterzijde van de maan.De eerste foto van de achterzijde van de maan.

In het hoorspel wordt echter geïmpliceerd dat de Russen destijds al een betere foto hadden, met o.a. de Tsiolkovsky krater, waardoor zij hun verdere pogingen om de Maan te koloniseren staakten.

Later wist men inderdaad betere afbeeldingen te maken van de achterzijde van de maan, waarop duidelijk de verschillende kraters te zien zijn. Daar de Russen echter de eersten waren, die de achterzijde hebben ‘bezocht’, hebben deze kraters allemaal Russische namen.

De Tsiolkovsky krater op de maan.

In de afbeelding hierboven ziet u een scherpere afbeelding van de achterzijde van de Maan met linksonder de Tsiolkovsky krater, waar de astronauten de plannen voor de bom moeten afgeven. Gelukkig zie ik hier geen enge dingen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *