Achtergronden bij “De ontvoering van Eichmann”

Logo van de Mossad
De Israëlische staat heeft zich voorgenomen hen te straffen, die zich tijdens de tweede wereldoorlog als ware oorlogsmisdadigers hebben gedragen en in Neurenberg de dans zijn ontsprongen. Adolf Eichmann is 1 van de daders van het Hitler-regime die zich heeft verschanst in Zuid-Amerika. De Mossad heeft als taak deze misdadiger naar Israël te ontvoeren om hem alsnog te kunnen berechten. De risico’s van een internationaal conflict met de Zuid-Amerikaanse landen bemoeilijken deze operatie…

Adolf EichmannAdolf Otto Eichmann

Adolf Otto Eichmann (Solingen, 19-03-1906 – Ramla, 01-06-1962) was een Duits SS-functionaris in het Derde Rijk.

Hij was een der hoofdverantwoordelijken voor de massamoord op de Joden. Ontvoerd uit Argentinië, startte in Israël een proces tegen hem in april 1961 en werd hij in 1962 door een Israëlische rechtbank als oorlogsmisdadiger veroordeeld en daarop geëxecuteerd.

Samen met het iets latere Duitse Auschwitzproces heeft het proces tegen Eichmann in Jeruzalem velen voor het eerst de volle dimensie van de moord op de Europese Joden, die twintig jaar eerder had plaatsgevonden, geopenbaard.

“40/61” was het nummer van de zaak Adolf Eichmann op de rol van de Arrondissementsrechtbank in Jeruzalem. Harry Mulisch bezocht in 1961 het proces in Jeruzalem en schreef hierover artikelen die werden gepubliceerd in Elseviers Weekblad. Eichmann was door de Israëlische geheime dienst opgespoord in Argentinië. Onder verdoving en in een rolstoel werd hij naar Israël gevlogen.Tegen de politie op het vliegveld in Argentinië zei men, en dat bleek ook uit zijn papieren, dat hij een rijke, ongeneeslijk zieke jood was, die voor zijn dood nog eenmaal het land der vaderen wilde zien.

Proces Adolf EichmannProces Eichmann

In het beloofde land werd Adolf Eichmann maandenlang verhoord. Adolf Eichmann maakte aan het begin van het proces in Jeruzalem een zelfverzekerde indruk. Nooit aarzelde hij en nooit raakte hij in de war. Met gedecideerde bewegingen van zijn ballpoint scandeerde hij het ritme van de tussenzinnen, en demonstreerde Adolf Eichmann zijn ongelooflijke geheugen. Later in het proces, toen Adolf Eichmann zich realiseerde dat het vonnis een doodvonnis zou zijn, veranderde zijn gezicht, volgens Harry Mulisch in een ruïne. “Geen stukje er van staat meer stil, de mond vliegt naar links en rechts, de tong tast onophoudelijk langs de wangen en de lippen, de ogen schieten opzij, een tic nestelt zich dan weer onder het linker- dan weer onder het rechteroog.

Eichmann was de ideale uitvoerder van de plannen van Adolf Hitler, want hij kon dit doen zonder daar gewetenswroeging over te krijgen. Zoals een ander onbezorgd een paar brieven naar de brievenbus bracht, voerde Adolf Eichmann de Europese joden naar de gaskamers. Tijdens de verhoren en het proces in Jeruzalem verklaarde Adolf Eichmann dat hij zelfs zijn vader, indien het hem dit was bevolen, zou hebben gedood. De mens was machine geworden.

In het hoorspel horen we hoe de gehele operatie, die uiteindelijk leidde tot de ontvoering van Eichmann, werd voorbereid en uitgevoerd door de Mossad. Opvallend detail in het hoorspel: Allereerst leek het erop dat de informatie over het 25-jarig huwelijk van Eichmann niet zou kloppen. Dit vormde de bevestiging voor de Mossad, dat het hier echt om Eichmann gaat. Er wordt op enkele sites namelijk vermeld dat Eichmann pas in de oorlog zou zijn getrouwd. Enig extra surfwerk leverde echter wel de juiste datum op: 21-03-1935. De datum in het hoorspel klopt dus wel. Deze actie staat bekend als het meest bekende wapenfeit van Isser Harel.

Luister naar fragment:


Meerdere bronnen geraadpleegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *